Vastgoed Actueel februari 2019

Bestaande koopwoningen waren in februari 7,5 procent duurder dan in februari 2018. Dit is de laagste prijsstijging na september 2017. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. BPD bracht de ‘hitte’ in het land in kaart.

Bestaande koopwoningen waren in februari 7,5 procent duurder dan in februari 2018. Dit is de laagste prijsstijging na september 2017. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. BPD bracht de ‘hitte’ in het land in kaart.

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. In januari 2019 bereikte de index het hoogste niveau ooit.

Prijzen nog altijd op piekniveau

Vergeleken met het dal in juni 2013 lagen de prijzen in februari 35,5 procent hoger. Ten opzichte van de vorige piek in augustus 2008 waren de koophuizen in februari 6,4 procent duurder.

Regionale verschillen in huizenprijzen groter

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is in heel 2018 toegenomen tot ruim 287.000 euro. In Blaricum werd het meeste betaald voor een bestaande koopwoning, in Delfzijl het minst. Het prijsverschil van woningen in gemeenten met de hoogste en laagste gemiddelde verkoopprijs was met 760.000 euro nog nooit zo groot. 

Aantal verkochte woningen loopt terug

Het Kadaster maakte bekend dat het in februari 15.470 verkochte woningen registreerde. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn 30.595 woningen verkocht. Dat is bijna 5 procent minder dan in dezelfde periode van 2018.
 

Hittekaart van BPD signaleert hogere druk, ook buiten Randstad

Bouwfonds Property Development (BPD) spreekt in een persbericht van een zorgelijke ontwikkeling. De doorstroming op de woningmarkt dreigt tot stilstand te komen, met name in het westen van het land, geeft BPD aan. De Hittekaart 2019 laat zien dat de druk op de woningmarkt weer verder is toegenomen. Rondom de traditionele ‘hotspots’, de steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, kleuren aangrenzende gemeenten rood mee. Maar ook buiten Randstedelijk gebied, bijvoorbeeld bij steden zoals Groningen, Arnhem, Breda en Eindhoven, kleuren buurgemeenten roder dan voorheen.

Ten opzichte van vorig jaar is de druk rondom Rotterdam toegenomen en ook de directe omgevingen van Breda en Zwolle zijn meer in trek. De hogere druk in deze gebieden komt doordat in de meeste van deze gemeenten het aantal transacties nog (licht) steeg, dit in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten. Daarnaast wordt de druk hoger tussen Dordrecht en Den Bosch en in het noordoosten van Brabant.

Bron: CBS, BPD