financieringsvoorbehoud

Een huizenkoper die naar de rechter was gestapt nadat de Rabobank een financieringsvoorbehoud had afgewezen, moet een boete betalen van € 64.000. Volgens de rechter heeft hij niet aan de voorwaarden voor financieringsvoorbehoud voldaan.

De man tekende in juni 2019 een koopovereenkomst voor een woning van € 640.000. De financiering wilde hij regelen met een lening uit zijn eigen bv. Na een mondelinge navraag reageerde de bank dat die optie niet mogelijk was. Daarop wilde de klant onder de koop uit, verwijzend naar het financieringsvoorbehoud. Dat was naar de mening van de rechtbank in Zutphen onvoldoende.

In het koopcontract was afgesproken dat het financieringsvoorbehoud geldig was als  tenminste één geldverstrekker een goed gedocumenteerde afwijzing overhandigt. De koper stuurde de volgende mail van de Rabobank in: “[…] Ik heb navraag gedaan omtrent de gevraagde particuliere financiering ten behoeve van de aankoop van de [adres]. Op dit moment kunnen wij jou helaas geen aanbod doen.”

Boos mailtje

De verkopend makelaar gaat met alleen deze verklaring niet akkoord vanwege de ontbrekende onderbouwing. De Rabobank stelt vervolgens in antwoord op een boze mail van de klant, dat zij in verband met privacyregels geen uitgebreidere afwijzing kunnen geven. De eerdere mail is volgens hen een reguliere afwijzing zoals zij wel vaker gebruiken.

De verkopers blijven van mening dat er geen sprake is van een reële financieringsaanvraag en laten de zaak voor de rechter komen. Daarin wordt de koper gevraagd hoe zijn hypotheekaanvraag verliep. Hij vertelt dat hij een constructie wilde optuigen met zijn eigen bv. Maar: “Dat bleek echter niet mogelijk, in die zin dat volgens de Rabobank nieuwe regelgeving eraan in de weg staat dat [gedaagde 1] de woning zou kopen met behulp van een lening van zijn eigen B.V. Om die reden heeft [gedaagde 1] daarop bij de Rabobank een afwijzing geregeld, want die had hij nodig, aldus zijn verklaring ter zitting.”

Nooit een aanvraag gedaan

Wat de rechtbank betreft, valt dat niet te kwalificeren als een aanvraag van een erkende geldverstrekkende bankinstelling. Uit zijn eigen verklaring blijkt dat hij alleen navraag heeft gedaan of financiering vanuit zijn eigen bv mogelijk was. Dat bleek niet het geval. Daarna heeft de koper noch bij Rabobank, noch elders een reële hypotheekaanvraag gedaan, oordeelt de rechter.

Koopcontract niet ontbonden

Volgens het vonnis is het koopcontract dus niet ontbonden, en dient het volledige boetebedrag te worden betaald. Dat er volgens de koper een fors verschil zit tussen de werkelijk geleden schade van de verkoper en het boetebedrag, doet niet ter zake. De rechter ziet geen reden om de boete te matigen. Inclusief juridische kosten komen de totale kosten voor de afgehaakte kopers uit op ruim € 71.000.

Een afwijzing moet dus voldoende schriftelijk gemotiveerd zijn.  Recentelijk oordeelde het gerechtshof in Amsterdam dat een via Whatsapp gesloten overeenkomst geldig is, mits die aan bepaalde voorwaarden voldoet.