Vastgoed Actueel spaarpot

Woningbezitters met een restschuld en verhuisplannen doen er volgens De Hypotheker verstandig aan om de overdracht van hun woning vóór 31 december 2017 te laten plaatsvinden. Dan kunnen zij nog gebruikmaken van de mogelijkheid om maximaal 15 jaar de rente en kosten van restschuldfinanciering af te trekken. 

Woningbezitters met een restschuld en verhuisplannen doen er volgens De Hypotheker verstandig aan om de overdracht van hun woning vóór 31 december 2017 te laten plaatsvinden. Dan kunnen zij nog gebruikmaken van de mogelijkheid om maximaal 15 jaar de rente en kosten van restschuldfinanciering af te trekken. Vanaf 1 januari 2018 is dit namelijk niet langer fiscaal aftrekbaar. Als huizenkopers voor 2018 verhuizen, kan hen dat een flinke besparing opleveren.

In Nederland staan nog zo’n 340.000 woningen ‘onder water’. Dit blijkt uit cijfers van databedrijf Calcasa. Dat betekent dat de hypotheek hoger is dan de huidige waarde van het huis. Onderwaarde op de woning weerhoudt veel mensen ervan om hun huis te verkopen. Om de woningmarkt te stimuleren, stelde de overheid in 2012 een crisismaatregel in: huiseigenaren die hun huis met verlies verkopen en een nieuwe hypotheek afsluiten, mogen de rente op de restschuld 15 jaar lang aftrekken van de belasting. Deze termijn geldt alleen voor restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017.

Niet bewust

Met ingang van 1 januari 2018 is deze regeling niet langer van kracht. Hiervan zijn lang niet alle woningbezitters met een restschuld zich bewust. De Hypotheker vindt het belangrijk om mensen met een restschuld en verhuisplannen te wijzen op deze regeling. Het volgende voorbeeld toont aan dat dit veel geld kan schelen:

Een samenwonend stel met een inkomen van twee keer modaal en een restschuld van 20.000 euro kan de restschuld meefinancieren in de vorm van een annuïteitenhypotheek met een looptijd van 15 jaar. In totaal kunnen zij gedurende 15 jaar bijna 1.300 euro aftrekken van de belasting, uitgaande van 2 procent rente. 

Doorstroming

“De woningmarkt is nog lang niet in alle delen van Nederland hersteld. Daarom betreuren we het dat het kabinet heeft besloten om de fiscale aftrekbaarheid van de restschuldfinanciering te beëindigen. Deze regeling bood zekerheid aan al die mensen die netjes hun hypotheek aflosten en – ondanks het feit dat hun huis onder water stond – wilden verhuizen, bijvoorbeeld om elders aan het werk te gaan”, zegt Wytzejan de Jong, algemeen directeur van De Hypotheker. “Huizenbezitters die blijven zitten met een restschuld zullen hierdoor minder snel hun huis verkopen. Dat is niet goed voor de doorstroming op de woningmarkt. Daarom willen wij mensen met verhuisplannen op het hart drukken om de overdracht van hun woning indien mogelijk nog dit jaar te laten plaatsvinden.”