Woningbouwlocaties
Met de status grootschalige woningbouwlocaties kunnen gemeenten versneld nieuwe woningen bouwen.

In de regio Foodvalley komen er duizenden nieuwe woningen bij. De Tweede Kamer heeft besloten om het gebied tussen Nijkerk, Ede en Wageningen aan te wijzen als nieuwe grootschalige woningbouwlocatie.

Een motie die Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) hierover indiende, haalde een ruime meerderheid. Door de aanwijzing komen er in Foodvalley, plus de omgeving rond Arnhem en Nijmegen tot 2040 in totaal ongeveer 100.000 nieuwe woningen bij.

‘Kansen voor het gebied’

Een grootschalige woningbouwlocatie is een gebied waar gemeenten versneld voldoende betaalbare en goed bereikbare woningen kunnen bouwen. Foodvalley is daarvoor een uitstekende locatie, zegt Geurts. Vanwege de zeespiegelstijging en gebrekkige funderingen wordt woningbouw in het westen steeds problematischer. Daarom is het logisch om steeds meer te gaan bouwen in het midden van Nederland, vindt het Kamerlid. “Ik zie echt kansen voor dit gebied.”

Regio voor agrifood

Naast Ede, Nijkerk en Wageningen bestaat Foodvalley uit de gemeenten Barneveld, Rhenen, Renswoude, Scherpenzeel en Veenendaal. Deze regio kreeg de naam Foodvalley omdat er sinds 2010 is samengewerkt tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen om er een topregio van te maken in agrifood. In de gemeenten staan onder meer verschillende veevoerbedrijven.

Door de stikstofregels is woningbouw in dit gebied lastig. De status van grootschalige woningbouwlocatie betekent dat gemeenten in het gebied aanspraak kunnen maken op extra geld. Daarmee kunnen ze veevoer- en andere bedrijven opkopen zodat er ruimte komt voor woningen en daar ook stikstofruimte voor vrijkomt.

Grootschalige woningbouwlocaties

Foodvalley is het vijftiende gebied in Nederland dat is aangewezen als grootschalige woningbouwlocatie. Ook onder meer tussen Leiden en Dordrecht (+70.000 extra woningen) en in de regio’s rond Utrecht (+42.000), Groningen (+13.500) en Eindhoven (+9.000) zijn er tot 2040 vele duizenden nieuwe huizen ingepland.