Vastgoed Actueel geld betalen

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk sterker dan de inflatie. Woningeigenaren betalen 6,2 procent meer, huurders 8 procent. Dat is veel meer dan de inflatie, die 1,4 procent bedraagt. Dat meldt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo).

De afvalstoffenheffing stijgt met 9,1 procent het sterkst, gevolgd door de onroerendezaakbelasting (ozb) (5,2 procent), blijkt uit het rapport Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2021 dat vandaag is verschenen. In dit rapport heeft het Coelo de woonlasten in kaart gebracht van de 40 grootste gemeenten, waar 41 procent van de Nederlandse bevolking woont.

Meerpersoonshuishouden betaalt 45 euro meer

De gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens die een woning bezitten (ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen gemiddeld met 45 euro (6,2 procent) tot 774 euro per jaar. In de onderzochte gemeenten zijn woningeigenaren in Westland het meest kwijt (961 euro) en in Tilburg het minst (596 euro).

Afvalstoffenheffing 28 euro omhoog

Huurders betalen in de 40 onderzochte gemeenten gemiddeld 390 euro voor hun woonlasten. Dat is 29 euro meer dan vorig jaar. Dat komt vrijwel uitsluitend door een stijging van de afvalstoffenheffing, die met gemiddeld 28 euro omhooggaat. In gemeenten waar huurders rioolheffing moeten betalen, stijgt deze gemiddeld met 1 euro.

In sommige gemeenten stijgen de kosten door investeringen, bijvoorbeeld om afval beter te scheiden. Andere gemeenten zijn meer kwijt aan afvalinzameling omdat ze die opnieuw hebben aanbesteed. “Ook geven sommige gemeenten aan geen reserves meer in te (kunnen) zetten”, aldus Coelo.

Lees verder onder de tabel

Bron: RTL Nieuws

Ozb in Amsterdam 22,6 procent omhoog

De stijging van de ozb van gemiddeld 5,2 procent komt voor een groot deel omdat de ozb in Amsterdam heel is hard gestegen (met 22,6 procent). De oorzaak is dat de gemeente vorig jaar door de coronacrisis veel minder inkomsten had uit de toeristen- en parkeerbelasting. Desondanks is de ozb in de hoofdstad nog altijd lager dan in veel andere gemeenten. Maar ook zonder de hoofdstad meegerekend bedraagt de gemiddelde stijging nog steeds 2,9 procent.

VEH berichtte begin december al dat huiseigenaren dit jaar 7,5 procent meer gaan betalen voor de afvalstoffenheffing en 3,2 procent voor de ozb.

Afvalstoffenheffing en ozb gaan flink omhoog in 2021