WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ-waarde van een woning komt dit jaar 7% hoger uit dan vorig jaar. De gemiddelde waarde is € 290.000, het hoogste bedrag ooit. Wel nam de WOZ-waarde van woningen minder hard toe dan in het voorgaande jaar.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Met de WOZ-waarde bepalen gemeenten onder andere hoe hoog de gemeentelijke heffingen zijn.

De WOZ-waarde stijgt voor het zesde jaar op rij, maar de toename dit jaar is minder groot dan een jaar eerder. Toen was de stijging 8,9%.

Oldambt

In de Groningse gemeente Oldambt steeg de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 12,4% relatief het sterkst. De gemiddelde WOZ-waarde ging daar naar € 181.000. Van de vier grote steden nam de gemiddelde WOZ-waarde in Rotterdam met 11,4% het sterkst toe, gevolgd door Den Haag met 9,2%. Amsterdam zit na jarenlange bovengemiddelde stijgingen nu met een toename van 1,2% juist ver onder het landelijk gemiddelde.

WOZ-waarde volgt prijsontwikkeling bestaande koopwoningen

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging, schrijft het CBS. Deze vertraging komt doordat woningen voor de WOZ in 2021 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar, dus 1 januari 2020. In onderstaande grafiek is de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen van het voorgaande jaar naast de ontwikkeling van de WOZ-waarde gezet. Hieruit valt op te maken dat deze heel geleidelijk met elkaar meelopen.

Bij de berekening van de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet-verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen leidt tot een hogere WOZ-waarde.

Nieuwe berekeningsmethode WOZ-waarde in 2021

Het CBS heeft de methode voor de bepaling van de gemiddelde WOZ-waarde in 2021 aangepast. In de oude methode werd gebruik gemaakt van de woningpopulatie uit de wet op de Onroerende zaakbelasting (WOZ). In de nieuwe methode wordt gebruik gemaakt van de woningpopulatie uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Op landelijk niveau is het verschil zeer gering. Bij sommige gemeenten is het verschil wat groter.

De cijfers van het CBS komen overeen met de berekening van de WOZ-waarde van de Waarderingskamer van begin dit jaar.