Wouter Knoester

Geregeld wordt een taxateur door een bank aangesproken vanwege onjuistheden in een taxatierapport. Zo ook in een zaak die recent speelde bij de Rechtbank Oost-Brabant.

Geregeld wordt een taxateur door een bank aangesproken vanwege onjuistheden in een taxatierapport. Zo ook in een zaak die recent speelde bij de Rechtbank Oost-Brabant. Een taxateur had in haar rapport een bedrijfsruimte ten onrechte als vrijstaande woning aangemerkt waardoor de getaxeerde waarde aanmerkelijk hoger lag dan de werkelijke waarde.

De taxateur in kwestie weersprak niet dat zij onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig jegens de bank had gehandeld. Wel stelde de taxateur zich op het standpunt dat de bank eigen schuld trof, als gevolg waarvan de bank de gehele schade, bestaande uit een restschuld, zelf diende te dragen. 

Uitspraak van de rechter 

De rechtbank overweegt dat van een bank mag worden verwacht dat zij het volledige taxatierapport (inclusief bijlagen, zoals een kadastraal uittreksel) zorgvuldig bestudeert en naar aanleiding van kenbare onjuistheden enige verificatie uitvoert. Dit onder andere gelet op het belang van de inhoud voor de beoordeling van de aanvraag tot de financiering en op het feit dat het taxatierapport niet in opdracht van de bank is gemaakt. De bank is volgens de rechtbank onoplettend geweest en heeft niet geconstateerd dat er sprake was van een bewoond bedrijfspand zonder woonbestemming. In de over en weer gemaakte fouten ziet de rechtbank aanleiding de schadevergoedingsplicht van de taxateur te verminderen met 25%. 

Onderzoek betrokken partijen

De uitspraak illustreert dat een taxateur zijn werk zorgvuldig moet uitvoeren, maar zelfs als het onverhoopt een keer fout gaat, het in die gevallen loont de rol van alle betrokken partijen te onderzoeken, al is het maar ter beperking van de schadevergoedingsverplichting. 

Vindplaats: Rechtbank Oost-Brabant 25 mei 2016, ECLI:NL:RBOBR:2016:2679