Grootste groei woningvoorraad sinds 2013

324
groei woningvoorraad

Tot en met het derde kwartaal zijn er in 2021 ruim 55.000 woningen bij gekomen in Nederland. De voorraad woningen steeg daarmee met 0,7%, van 7.966.331 woningen op 1 januari naar 8.021.724 woningen op 30 september. Dit is de grootste groei van de woningvoorraad sinds 2013.

Ongeveer 90% van deze toename bestond uit nieuwbouwwoningen.  Dit blijkt uit een analyse van VvE- en vastgoedbeheerder Parel Beheer, die recent verschenen voorlopige CBS-cijfers onder de loep nam.

Bron: Parel Beheer

Groei woningvoorraad provincies

In de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant kwamen er de grootste aantallen woningen bij. Om de toename van de voorraad woningen in een provincie te kunnen vergelijken met die in andere provincies en het gemiddelde van Nederland is in dit onderzoek ook gekeken naar de toename van de woningvoorraad per 100.000 inwoners.

De woningvoorraad per 100.000 woningen groeide het sterkst in Flevoland en Zeeland. In Flevoland nam die toe met 521 woningen per 100.000 inwoners, terwijl er in Zeeland slechts 133 woningen per 100.000 inwoners bij kwamen.

In Nederland als geheel kwamen er in per 100.000 inwoners (op 1 januari 2021) gemiddeld 317 woningen bij.

Bron: Parel Beheer

In de provincies Zeeland en Friesland was de toename van de woningvoorraad, zowel op basis van het totale aantal woningen als afgezet naar het aantal inwoners, het kleinst.

Aantal vergunde nieuwbouwwoningen ruim 13% lager

In het derde kwartaal van 2021 werd voor bijna 14.400 te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat heeft het CBS bekend gemaakt. Dat is ruim 13% minder dan in het derde kwartaal van 2020. Dit is de eerste keer sinds het vierde kwartaal van 2019 dat het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder afneemt. De verkoop van nieuwbouwwoningen steeg in de eerste drie kwartalen van dit jaar met 12%.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd wordt. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is ongeveer twee jaar. Woningtransformaties, zoals het omzetten van kantoren in woningen, zijn niet in de cijfers over bouwvergunningen verwerkt. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) becijferde eerder juist dat het aantal opgeleverde huizen de komende jaren zal stijgen.