Grote verschillen in kwaliteit bouwkundige keuringen, rol aankoopmakelaar belangrijk

434
bouwkundige keuringen
Foto: Perfectkeur

Meer dan de helft van de bouwkundige keurders vindt dat er te veel keurders rondlopen die geen verstand van zaken hebben. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder bedrijven die bouwkundige keuringen uitvoeren.

Dat onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Vastgoedpro, om inzicht te krijgen in de markt van bouwkundige keuringen. Uit de inventarisatie blijkt dat de onderzochte keurders over het algemeen gezond kritisch zijn op hun eigen sector. Een ruime meerderheid noemt de markt van woningkeuringen professioneel. Bijna allemaal erkennen ze echter dat er grote verschillen zijn in de kwaliteit van bouwkundige keuringen.

Meer dan de helft vindt dat er te veel keurders zijn die niet vakbekwaam zijn. Zij denken dat consumenten dit echter niet snel zullen opmerken: bijna twee derde van de keurders vindt het ondoenlijk voor een consument om een goede en een slechte keurder van elkaar te onderscheiden. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat zes van de tien bouwkundige keurders behoefte hebben aan een onafhankelijk keurmerk om de kwaliteit te borgen.


Aankoopmakelaar belangrijke spil in opdracht bouwkundige keuring

Uit het onderzoek blijkt ook dat een aanvraag voor een bouwkundige keuring vaak ontstaat nadat een aankoopmakelaar dit adviseert. Ongeveer een derde van de keurders geeft aan dat aanvragen voor een keuring worden gedaan op initiatief van de aankoopmakelaar. Verkoopmakelaars stellen een bouwkundige keuring veel minder vaak voor. Een kwart van de keurders geeft aan dat klanten zelf het initiatief nemen om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. In het onderzoek komt ook naar voren dat een kleine minderheid een bouwkundige keuring aanvraagt omdat de hypotheekverstrekker dit eist.


Volledig onderzoeksrapport

Het volledige onderzoeksrapport brengt de Nederlandse markt van bouwkundige keuringen in kaart. Zo is onder andere te lezen hoe groot de markt wordt geschat, hoe bouwkundige keurders aan opdrachten komen en wat keurders zoal wel en niet meenemen in hun keuringen.

Bekijk het onderzoeksrapport Inzicht in de markt voor woningkeuringen

Speciaal voor bouwkundige keurders heeft Vastgoedpro de Stichting Nationaal Keurmerk Bouwkundig Keurders (Stichting NKBK) opgericht. In deze stichting is in 2018 het keurmerk Vakkundig gekeurd ontwikkeld. Alleen erkende bouwkundige keurders mogen het keurmerk voeren. Jaarlijks vinden er audits plaats om er zeker van te zijn dat het keuringsbedrijf voldoet aan de voorwaarden.

Lees ook: Shirley Kneepkens verkozen tot bestuursvoorzitter VastgoedPro