Vastgoed actueel - verduurzamen_0_0

Met bijna een kwart meer oversluiters is het aantal hypotheekaanvragen via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) in het derde kwartaal met 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Vooral de groep doorstromers met NHG is gegroeid (+11%) door de verruiming van de NHG-normen naar 290.000 euro.

Met bijna een kwart meer oversluiters is het aantal hypotheekaanvragen via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) in het derde kwartaal met 11% gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2018.

Vooral de groep doorstromers met NHG is gegroeid (+11%) door de verruiming van de NHG-normen naar 290.000 euro.

HDN ziet verder dat het onderwerp duurzaamheid aan belang wint op de hypotheekmarkt. De gemiddelde woningwaarde van een energiezuinige woning (label A en hoger) is met 6,1% gestegen naar 423.000 euro. Dit is een 20% sterkere stijging dan de waarde van niet-energiezuinige woningen. Het percentage aanvragen met Energiebesparende voorzieningen (EBV) ligt met 4,8% ruim één procent hoger dan in het derde kwartaal van 2018.

Senioren

Onder de doorstromers en starters werden via het HDN-netwerk respectievelijk 2,4% en 3,7% meer hypotheken aangevraagd in het afgelopen kwartaal. In de kopersmarkt als geheel was sprake van een lichte toename van het aantal hypotheekaanvragen met 3%. Ook het gemiddelde hypotheekbedrag is licht gestegen naar ruim € 247.000 euro en de gemiddelde woningwaarde stijgt met € 17.000 euro. Tot slot zag HDN het aantal hypotheekaanvragen in de leeftijd 60 jaar en ouder met 15% toenemen, zowel bij starters, oversluiters als doorstromers. Ook de stijging van het aantal oversluiters is vooral te danken aan deze leeftijdscategorie (+39,3% t.o.v. Q3 2018).

Flevoland

Er was een sterke toename zichtbaar van het aantal starters en doorstromers in Flevoland (+20%), Groningen (+10%) en Noord-Holland (+9%). Aan de populariteit van Flevoland lijkt volgens HDN de betaalbaarheid van de woningen daar ten grondslag te liggen. Zo is de gemiddelde woningwaarde van een doorstromer in Flevoland 145.000 euro lager dan in de aangrenzende provincies Noord-Holland en Utrecht. De gemiddelde woningwaarde in Flevoland is wel met 8,2% gestegen en dat is aanzienlijk hoger dan de 3,9% in Noord-Holland en Utrecht.

Bron: Infinance