Hypotheekaanvraag verbouwen

Bijna de helft van alle hypotheekaanvragen is bestemd voor een verbouwing of het oversluiten van de hypotheek. Het aantal aanvragen voor een hypotheek om een woning aan te kopen daalde in het derde kwartaal van 2021 met 20%. Dat meldt De Hypotheker.

Het totale aantal aanvragen voor een hypotheek bleef in vergelijking met dezelfde periode in 2020 gelijk. Maar er is een verschuiving zichtbaar in waar het geld naartoe gaat. Meer dan vorig jaar kiezen aanvragers nu voor de verbouwing van de woning (+52%) of voor oversluiten van de bestaande hypotheek (+35%).

Het aantal aanvragen van een hypotheek om de aankoop van een woning te financieren is in het derde kwartaal met 20% gedaald. Daarmee is op dit moment slechts iets meer dan de helft van de nieuwe hypotheken (53%) bedoeld voor een woningaankoop. In het derde kwartaal van 2019 was dat nog 70%.

Lees verder onder de grafiek

Hypotheekaanvragen
Veranderingen in het doel van de hypotheekaanvragen tussen 2019 en 2021. Bron: De Hypotheker

Alternatieven zoeken door woningnood

De verschuiving is toe te schrijven aan de oververhitte woningmarkt, zegt De Hypotheker. Daardoor kiezen steeds meer Nederlanders eieren voor hun geld. “Alles wijst erop dat huizenkopers als gevolg van de enorme woningnood op zoek gaan naar haalbare alternatieven”, zegt directievoorzitter Michel van den Akker van De Hypotheker. Huizenbezitters kiezen dan voor bijvoorbeeld het verduurzamen of verbeteren van hun huidige woning.

Lange rentevaste periode

Ook het oversluiten van de hypotheek zit in de lift. Eind vorig jaar bleek nog uit een onderzoek van Independer dat bijna een kwart van de consumenten nooit had nagedacht over oversluiten. Maar in het afgelopen derde kwartaal steeg het aantal aanvragen hiervoor met 7% ten opzichte van Q3 2020. Bij het oversluiten van een hypotheek kiezen bijna alle aanvragers (91%) voor een rentevaste periode van 20 jaar of langer. Dit is te verklaren door de aanhoudend lage rentestand.

Ook in noorden minder hypotheken woningaankoop

Vooral in Gelderland (-27%) en in de Randstad (-20%) daalde het aantal hypotheektransacties voor de aankoop van een woning. Ook in de noordelijke provincies Drenthe, Friesland en Groningen vroegen bijna 20% minder mensen een hypotheek aan. Dit duidt erop dat ook in het noorden de woningnood toeneemt, zegt De Hypotheker.

Tevredenheid over geldverstrekkers neemt toe

Intussen blijkt dat de tevredenheid van hyoptheekadviseurs van over geldverstrekkers voor hypotheken toeneemt. In een kwartaalmeting komen Triodos Bank, Munt en ING als beste geldverstrekkers naar voren, meldt De Hypotheekshop. Ondanks drukte vanwege het grote aantal hypotheekaanvragen in het voorjaar is de kwaliteit bij de financiers omhoog gegaan. De voornaamste oorzaak lijkt dat de grotere aanbieders, geholpen door de forse concurrentie, zich bewuster zijn geworden van het belang van goede dienstverlening voor de adviseurs en de klant daarachter, aldus De Hypotheekshop.