Johan van de Sande vrolijk

We komen steeds vaker procedures tegen waarbij de verhuurder zijn makelaar aansprakelijk stelt indien de huurder wanpresteert. Uit de rechtspraak blijkt dat de makelaar aansprakelijk is als hij bij het sluiten van de huurovereenkomst onvoldoende oplettend was. Een voorbeeld.

We komen steeds vaker procedures tegen waarbij de verhuurder zijn makelaar aansprakelijk stelt indien de huurder wanpresteert. Uit de rechtspraak blijkt dat de makelaar aansprakelijk is als hij bij het sluiten van de huurovereenkomst onvoldoende oplettend was. 

Achteraf blijkt dan dat er indicatoren waren die hadden moeten leiden tot argwaan. Het gaat vaak om details die gemakkelijk over het hoofd te zien zijn. Zoals dat echter ook bij een zoekplaatje het geval is: zodra de rariteit wordt aangewezen kan het niet meer over het hoofd worden gezien. Voor de verhurend makelaar vormt dat natuurlijk wel een wrange realiteit. Dat gold ook voor een makelaar uit Flevoland.

Valse papieren

In die zaak meende de verhuurmakelaar een goede huurder te hebben gevonden. De woning werd voor drie jaar verhuurd. Ruim een jaar later werd een hennepplantage ontdekt in de woning. De woning bleek feitelijk niet te zijn bewoond. Pas toen bleek dat een indertijd overhandigde salarisspecificatie vals was. De rechter oordeelde dat de verhuurmakelaar, die tevens een assurantiekantoor dreef, dat had behoren te ontdekken omdat de naam van de huurder onzorgvuldig was vermeld (zonder hoofdletter), het loonbelastingnummer ontbrak evenals het aansluitingsnummer van de werkgever, het bankrekeningnummer van de huurder (werknemer) niet is vermeld en de cumulatie van het vakantiegeld niet klopte. Het vermelde vakantiegeld was gebaseerd op een dienstverband van een maand in plaats van acht maanden wat juist zou zijn geweest gelet, op de datering van de loonstrook (januari).

Oplettendheid geboden

De makelaar had dus geen genoegen moeten nemen met de loonstrook maar nader onderzoek moeten instellen. 

Vindplaats: uitspraak gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 13 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4989

Johan van de Sande: j.vandesande@vandesandeadvocaten.nl