bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Een goede bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering is van groot belang.

Ziekteverzuim komt in vrijwel elke sector voor. De afgelopen jaren lag het verzuim in de zorgsector het hoogst, niet in de laatste plaats vanwege de enorm hoge werkdruk. Maar ook de vastgoedsector is gevoelig voor ziekteverzuim.

Partnercontent van Lequal

Dat geldt zowel in de bouwsector, waar gevaren op de bouwplaats op de loer liggen, maar waar ook stress een bepalende factor kan zijn, met name voor projectontwikkelaars. Ook de handel in vastgoed kan voor veel stress zorgen en leiden tot burn-out of soortgelijke klachten. Er zijn dus zowel fysieke als mentale oorzaken aan te wijzen waardoor mensen langdurig uitvallen. Als werkgever wil je dat uiteraard zoveel mogelijk voorkomen.

Goed werkgeverschap

Voorkomen dat je personeel ziek wordt, maakt deel uit van een reeks taken die een ondernemer behoort uit te voeren in het kader van goed werkgeverschap. In het Burgerlijk Wetboek staat zelfs beschreven (artikel 7, lid 611) dat werkgevers verplicht zijn om zich als goede werkgever te gedragen. Zo’n begrip is natuurlijk rekbaar en voor velerlei uitleg vatbaar. Daarom worden doorgaans zes grondbeginselen gehanteerd, die het allemaal iets duidelijker maken.

Werkgevers moeten zich tegenover hun werknemers zorgvuldig gedragen en mogen geen misbruik maken van hun machtspositie. Ingrijpende beslissingen moeten ze altijd in voldoende mate motiveren, de gestelde verwachtingen moeten ze waarmaken en elke medewerker moeten ze op gelijke wijze behandelen. Tenslotte moeten ze er ook voor zorgen dat alles goed geregeld is wanneer een werknemer onverhoopt door ziekte thuis komt te zitten. Zeker wanneer dit door een bedrijfsongeval gebeurt – wat vooral in de bouwsector een lastig uit te roeien fenomeen is – is van groot belang dat een werkgever verzekeringstechnisch gezien alles goed geregeld heeft.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Bij het aangaan van een dienstverband wordt gesproken over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Tot de primaire arbeidsvoorwaarden behoren zaken als de hoogte van het salaris en het aantal te werken uren. Ook de regelingen met betrekking tot overwerk, pensioenopbouw, het aantal vakantiedagen, de hoogte van het vakantiegeld en eventuele onkostenvergoedingen behoren tot deze categorie.

Daarnaast heb je de secundaire arbeidsvoorwaarden, waarin je dingen regelt als prestatiebeloning, een leaseauto of telefoon van de zaak, het volgen van opleidingen, het aanbieden van sport en ontspanning en het afsluiten van verzekeringen. Werkgevers kunnen voor hun werknemers WIA-verzekeringen afsluiten, waardoor ze beschermd zijn voor een terugval in inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Dat biedt zowel voor de werkgever als de werknemer voordelen, Je bent weliswaar op maandelijkse basis geld aan zo’n verzekering kwijt, maar je weet zeker dat je te allen tijde de zaken goed geregeld hebt, waardoor je niet voor hoogoplopende kosten komt te staan als het een keer echt misgaat.

Uitval voorkomen

Bovenal is het natuurlijk zaak om uitval van je personeel door ziekte of ongeval zoveel mogelijk te voorkomen. Daarvoor is het van belang om op de eerste plaats inzicht te hebben in de meest voorkomende redenen achter ziekteverzuim. De top drie wordt aangevoerd door klachten van psychische aard. Een burn-out behoort hier ook toe, hoewel je zou kunnen bepleiten dat dit ook een fysiek probleem kan zijn.

Vergeet niet dat een werknemer door een burn-out maandenlang thuis kan komen te zitten. Als werkgever kan dit je tienduizenden euro’s gaan kosten. Waak er dus voor dat mensen consequent te veel hooi op hun vork nemen. Persoonlijk het gesprek aangaan werkt het beste. Zorg ervoor dat er een vertrouwensband is met je werknemers, zodat ze zich in alle openheid kunnen uiten over hun persoonlijk welzijn. Leer de symptomen te herkennen, door je echt te verdiepen in deze materie. Vaak is al in een vroeg stadium merkbaar dat iemand niet (meer) goed met de situatie overweg kan. Grijp dan ook direct in, want daarmee voorkom je dat het echt mis gaat.

Veiligheid

Foto: Canva

De tweede plek in de top drie van redenen voor ziekteverzuim wordt ingevuld door klachten aan het bewegingsapparaat. Hierbij spelen zaken als rugklachten door overbelasting, RSI door een verkeerde werkhouding, enzovoort. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het bieden van een ergonomisch verantwoorde werkplek en het creëren van de juiste werkomstandigheden. Let daarbij op zaken als te zwaar tillen en te eenzijdig werk moeten doen. Besteed ook altijd voldoende aandacht aan de veiligheid op de werkvloer. Rondslingerende materialen kunnen valpartijen veroorzaken die soms fatale gevolgen hebben.

Leefstijl

Derde op de ranglijst zijn gezondheidsproblemen die te wijten zijn aan een slechte leefstijl. Denk aan ongezonde voeding en onvoldoende beweging. Niet voor niets zie je de laatste jaren steeds meer ondernemers abonnementen op sportscholen aanbieden of zelf eigen fitnessapparaten aanschaffen. Bedrijfskantines worden ook steeds gezonder, doordat de vette hap van weleer plaatsgemaakt heeft voor producten met een hogere voedingswaarde. Ook zijn er werkgevers die een spaarsysteem hebben geïntroduceerd voor hun personeel. Door bijvoorbeeld veel te wandelen, sparen de werknemers voor minuten, die ze uiteindelijk kunnen verzilveren als vrije dag.