Rechter verbiedt opnieuw woningbouw vanwege stikstofbeleid

1283
stikstofbeleid

Opnieuw staat de bouw van tienduizenden woningen op losse schroeven als gevolg van een rechterlijke uitspraak over het stikstofbeleid.

De rechtbank in Haarlem oordeelde dat de verlaging van de maximumsnelheid op de snelweg van 130 naar 100 kilometer per uur niet meer ingezet kan worden om ‘stikstofruimte’ te maken voor andere projecten, zoals woningbouw.

De provincie Noord-Holland heeft op basis van de landelijke snelheidsverlaging een natuurvergunning afgegeven voor de bouw van 163 woningen in Egmond aan den Hoef, vlak bij het Natura 2000-gebied Noord-Hollands Duinreservaat. Omwonenden hebben de Europese natuurbeschermingsregels aangegrepen om het bouwproject tegen te houden.

Stikstofbank

Overheden verzamelen vrijgekomen stikstofruimte in het stikstofregistratiesysteem. Uit die stikstofbank kunnen ze ook weer stikstofruimte ‘opnemen’, waardoor projecten zonder vergunning toch uitgevoerd mogen worden.

In de afgelopen twee jaar hebben de twaalf provincies voor 134 bouwprojecten een beroep gedaan op de stikstofruimte in deze stikstofbank. Op basis van de snelheidsverlaging zijn sindsdien natuurvergunningen afgegeven voor de bouw van 33.321 woningen (waarvan bijna 14.000 in Noord-Holland), zegt een woordvoerder van het provinciaal samenwerkingsverband IPO.

Snelheidsverlaging zorgt voor méér uitstoot

Maar de snelheidsverlaging voldoet zélf niet aan de Europese natuurbeschermingsrichtlijn, concludeert de Haarlemse rechtbank in zijn vonnis. Het ministerie van Landbouw, Natuurbeneer en Voedselkwaliteit (LNV liet twee onderzoeksrapporten opstellen. Daaruit blijkt dat de stikstofneerslag op vijf natuurgebieden door de snelheidsverlaging juist toeneemt. De maatregel leidt lokaal namelijk tot meer verkeer op N-wegen. Die N-wegen lopen dichter langs natuurgebieden, waardoor op sommige plaatsen de stikstofdepositie toeneemt.

Tot nu toe is de snelheidsverlaging de enige maatregel die stikstofruimte aan de stikstofbank had toegevoegd. Daardoor konden overheden groen licht geven voor de 33.321 woningen.

De rechtbank concludeert in het vonnis dat deze regeling niet mag worden toegepast bij de verlening van de natuurvergunning voor de nieuwbouw in Egmond aan den Hoef. De rechtbank vernietigt daarom de vergunning. Die uitspraak heeft mogelijk ook gevolgen voor de vergunningverlening van die 33.000 andere woningen. Hoe het verder gaat met al die woningen is nog onduidelijk.

Provincie overweegt hoger beroep

De provincie Noord-Holland overweegt in beroep te gaan tegen het vonnis. Een woordvoerder van het ministerie van LNV stelt dat ambtenaren de gevolgen van deze uitspraak nog niet kunnen overzien. Volgens hem kunnen bouwvergunningen die inmiddels onherroepelijk zijn op basis van dit vonnis niet meer aangevochten worden. Milieurecht-experts spreken dit tegen.

Eerder stopte de provincie Overijssel al met bouwprojecten waarvoor stikstofrechten zijn gekocht of geruild.