Vastgoed Actueel Taxaties

De kwaliteit en onafhankelijkheid van woningtaxaties moet beter. Dat stelt het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), waarin vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën zitting hebben. 

De kwaliteit en onafhankelijkheid van woningtaxaties moet beter. Dat stelt het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), waarin vertegenwoordigers van DNB, AFM en het ministerie van Financiën zitting hebben. 

DNB onderzocht ruim 200.000 woningtaxaties uit de periode 2012-2017. De resultaten duiden volgens de onderzoekers op systematische overwaardering bij woningtaxaties. De toezichthouder pleit al langer voor maatregelen om de kwaliteit te verbeteren en de onafhankelijkheid te waarborgen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt al aan maatregelen om de kwaliteit van taxaties te verbeteren. 

Taxatiewaarde in bijna 60 procent hoger

In bijna 60 procent van de gevallen is de taxatiewaarde hoger dan de koopsom, aldus DNB. De gemiddelde overwaardering ligt hierbij rond de 5 procent. De meest voorkomende overwaardering ligt op 2,3 procent. In een derde van de gevallen is de taxatiewaarde exact gelijk aan de koopsom – tot op de euro nauwkeurig. Dit suggereert volgens DNB dat taxateurs zich in deze gevallen laten leiden door de koopsom. Taxatiewaarden lager dan de koopsom komen slechts in ruim 5 procent van de gevallen voor.

Dat de meeste woningtaxaties plaatsvonden in een periode dat de huizenprijzen opliepen, vormt volgens de toezichthouder geen verklaring voor de overwaardering. Het DNB-onderzoek geeft aan dat overwaardering iets vaker voorkomt bij starters op de woningmarkt dan bij doorstromers. Tussen gebieden met een hoge en minder hoge prijsdruk bestaan geen verschillen.

‘Woningtaxatie is raar fenomeen aan het worden’

In een reactie op het nieuws van DNB zegt Ruud Kathmann van de Waarderingskamer dat woningtaxateurs zich zozeer laten leiden door de koopprijs dat een taxatie, die onafhankelijk zou moeten zijn, in feite niet meer onafhankelijk is.

Reactie NVM

Op de website van de NVM stelt voorzitter Ger Jaarsma naar aanleiding van de bevindingen van DNB dat de taxateur als poortwachter zou moeten fungeren. “Je moet de vraag stellen wat de rol van de taxateur in het koopproces moet zijn. Fungeert hij als uitsmijter achteraf, dus uitsluitend voor de financiering en is hij daarmee eventueel de noodrem? Of is de taxateur degene die vooraf de waarde van een object bepaalt, en zo met gedoseerd afremmen zorgt dat men niet uit de bocht vliegt? Als DNB dat bedoelt met een afremmende werking die van taxaties uit zou moeten gaan dan zijn we het snel eens.”
Het is niet vreemd dat de taxatiewaarden in lijn liggen met de koopsommen van woningen. Dat is juist goed, zegt Jaarsma. “Dat geeft aan dat de taxateur een professioneel en reëel beeld heeft van de, veelal lokale, woningmarkt en zowel de taxateurs als de aan- en verkoopmakelaars hun werk goed doen.”

 Bron: Financieel Stabiliteitscomité, am:web, Binnenlands Bestuur, NVM