huizenprijzen buiten grote steden
In het eerste halfjaar van 2021 werden er 2.155 plattelandswoningen verkocht, in het tweede half jaar 1.866 en nu, in het eerste halfjaar van 2022, 1.622.

Kopers in landelijke gemeenten komen steeds vaker uit steden in de eigen regio. De prijzen buiten de grote steden stijgen nu sneller dan daarbinnen.

Dat blijkt uit kwartaalcijfers van het Kadaster. Sinds 2013 is het aandeel kopers in het landelijk gebied dat uit (zeer)  sterk  stedelijke  gemeenten  komt  toegenomen:  van  14%  in  2013  naar  bijna  24%  in  2021. Tegelijkertijd  kopen  kopers  uit  (zeer)  stedelijke  gemeenten  aanzienlijk  duurdere  huizen  dan  andere kopers. Onder andere hierdoor is er ook een relatief sterke stijging van de gemiddelde huizenprijzen in minder en niet-stedelijke gemeenten.

Bron: Kadaster

In alle gewesten (Noord, Oost, Zuid, West) steeg het aantal kopers uit (zeer) sterk stedelijke gemeenten. In het Westen was de toename het grootst. Dat komt vooral doordat het Westen het sterkst verstedelijkt is. In 2021 wordt bijna 35% (tegenover 21% in  2013)  van  alle  transacties  in  landelijke  gemeenten  gedaan  door  kopers  uit  (zeer)  sterk  stedelijke gemeenten. Landelijk is dat bijna 24%, blijkt uit het kwartaalbericht.

Bron: Kadaster

Voor  de zesde keer op rij stijgen de verkoopprijzen harder dan in het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de prijzen met 13,0% toegenomen. Kwartaal op kwartaal is de prijsstijging gemiddeld 4,4%. De toename van de woningprijs is het minst sterk in de meest stedelijke gemeenten.

Lees ook: Prijsstijging in juni bijna 15%

Huizenprijzen buiten grote steden stijgen sinds jaar harder

De stijging van de gemiddelde woningprijs in (zeer) sterk stedelijke gemeenten ligt al kwartalen onder het landelijke gemiddelde. Ook in het tweede kwartaal van 2021 zijn de  prijzen in (zeer) sterk stedelijke gemeenten minder hard gestegen dan gemiddeld in Nederland. Dat betekent automatisch dat de grootste prijsstijgingen te vinden zijn in matig (13%), weinig (12%) en niet-stedelijke gemeenten (13%). Deze trend begon een jaar geleden.  Van 2013 tot en met eind 2019  stegen  de  prijzen juist harder in de (zeer) sterk stedelijke gemeenten.

Het Kadaster vergelijkt de prijsontwikkeling tussen de stedelijkheidsklassen vanaf 2013, omdat vanaf dat jaar de woningmarkt ‘kantelde’.  Na  een  periode  van  vijf  jaar  met  prijsafnames  begonnen  de  prijzen toen weer te stijgen. In de afgelopen acht jaar steeg de gemiddelde woningprijs met 73%. Het sterkst is de prijstoename in de zeer sterk stedelijke gebieden (90%). De gemiddelde woningprijzen stegen het minst hard in niet-stedelijke gemeenten (66%). Sinds eind 2019 is dat dus omgekeerd en stijgen de huizenprijzen buiten de grote steden harder

 

Meer vastgoed nieuws lezen?