WOZ-waarde gaat minder meetellen bij vaststelling huurprijs

Er lijkt een plafond in zicht te komen voor de huurprijzen in de grootste steden. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter voor woonhuizen is in het tweede kwartaal van 2020 uitgekomen op € 9,62 euro (+1,4%). Voor appartementen is die € 13,88 (+2,5%).

Dit blijkt uit de kwartaalcijfers ‘transactiedata huurwoningen vrije sector’ van NVM en de vereniging van vastgoedbeleggers VGM NL. Het aantal verhuurtransacties lag in het tweede kwartaal 13,5% hoger dan een jaar eerder.

In totaal werden 8.800 ‘kale’ huurtransacties geregistreerd. Van gestoffeerde en gemeubileerde woningen vonden ruim 2.000 huurtransacties plaats. Volgens NVM-voorzitter Onno Hoes is er nog steeds veel vraag naar huurwoningen, onder andere vanuit de koopsector waar veel krapte is.

Plafond huuprijzen

De regionale prijsverschillen zijn groot. Hoewel een gemiddeld verhuurd appartement in Amsterdam nog altijd een prijs kent van iets meer dan 1.500 euro, lijkt hier volgens Hoes een huurprijsplafond wel bereikt. “In de G4-steden is er al sprake van een licht dalende trend. Voor gestoffeerde en gemeubileerde woningen is de huurprijs gedaald, vanwege een afnemende vraag vanuit expats en internationale studenten en een toename van het aanbod doordat woningen niet meer via Airbnb verhuurd worden.”

Bron: NVM

De gemiddelde huurprijs per vierkante meter voor gestoffeerde woningen daalde met 1,2% en die van gemeubileerde woningen met 4,4%. De huurprijs voor gestoffeerde woningen ligt nu op 16,36 euro per vierkante meter. In het gemeubileerde segment is de huurprijs 19,39 euro per vierkante meter.

Zeer gematigd huurprijsbeleid

VGM NL-voorzitter Eric Verwey merkt op dat de huurprijzen – op basis van een groot aantal transacties in de vrije sector ‘kale’ huur – opnieuw minder hard zijn gestegen dan in de afgelopen perioden, gemiddeld met 1,5%. “Een bevestiging van het beeld dat (institutionele) beleggers met hun beleggingsdoelstellingen voor de lange termijn, ook zonder extra regulering, een zeer gematigd huurprijsbeleid voeren. Wel zien we dat de vierkante meterprijs iets harder stijgt dan de ‘gewone’ huurprijs, wat erop duidt dat er gemiddeld kleinere woningen worden verhuurd.”