Huurprijzen vrije sector op ‘historisch hoog niveau’
Nieuwe huurders betalen gemiddeld 5,3% meer dan jaar geleden. Foto: Jörg Hertle, Pixabay

De huurprijzen in de vrije sector stijgen alweer twee kwartalen op rij. Het prijsdempende effect van COVID-19 is vrijwel verdwenen. Nieuwe huurders betaalden in het laatste kwartaal van 2021 gemiddeld 5,3% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat is de grootste procentuele stijging sinds het derde kwartaal van 2018, toen de huurprijzen stegen met 5,9%.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van woningplatform Pararius over de vierkantemeterprijzen van huurwoningen in de vrije sector. Het verhuurplatform spreekt van een historisch hoog niveau. ‘Kale’ huurwoningen stegen het hardst in prijs, met 20,9%: van €14,42 per vierkante meter per maand in het laatste kwartaal van 2020 naar €17,02 in dezelfde periode 2021.

Gemeubileerde huurwoningen stegen minder hard in prijs, met ‘slechts’ 8,1%, maar deze zijn van oudsher al het duurst. Nieuwe huurders betaalden €19,68 per vierkante meter per maand in het vierde kwartaal van 2021. Gestoffeerde woningen kenden in het laatste kwartaal van 2021 een vierkantemeterprijs van €16,39 per maand (+8%).

Artikel gaat verder onder de grafiek

Bron: Pararius

COVID-19

In 2020 was er nog een duidelijk effect te zien van COVID-19. Vanaf het tweede kwartaal van dat jaar daalden de huurprijzen in de vrije sector procentueel gezien voor het eerst in jaren. Het wegblijven van expats en het stilvallen van de toeristenverhuur zorgde vrijwel direct voor een toename in het aanbod. Om leegstaande woningen toch van nieuwe huurders te voorzien, werden veel huurwoningen in prijs verlaagd. Dit gebeurde vooral in grote steden, waar huurwoningen over het algemeen een stuk duurder dan gemiddeld zijn.

Aan het begin van 2021 kwam de expatmarkt echter weer op gang en vanaf het tweede kwartaal van dat jaar bleek van prijsdalingen geen sprake meer. Hoewel Jasper de Groot, directeur van Pararius, verwacht dat de huidige lockdown waarin Nederland verkeert wellicht toch weer tot dalende huurprijzen kan leiden.

Friesland is goedkoopste provincie

Op provinciaal niveau zijn de gemiddelde huurprijzen van vrijesectorwoningen overal gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. In de noordelijke provincies stegen de prijzen bovengemiddeld hard: Drenthe (+16,1%), Friesland (+17%) en Overijssel (+10%). Toch zijn dit nog altijd de drie goedkoopste provincies om te huren.

In Drenthe betaalden nieuwe huurders in het vierde kwartaal €11,05 per vierkante meter per maand, in Overijssel was dit €11,58. Friesland kent als enige provincie een vierkantemeterprijs onder de 11 euro: nieuwe huurders betaalden hier €10,66 per vierkante meter per maand. Maar procentueel gezien stegen de huurprijzen in deze provincie het hardst.

Noord-Holland is het duurst

Noord-Holland is met een vierkantemeterprijs van €20,49 nog altijd de duurste provincie van Nederland om een woning te huren. De huurprijzen stegen hier slechts licht met 0,7%. De hoge huurprijs in deze provincie wordt vooral gedragen door de populaire, relatief dure steden zoals Amsterdam, Haarlem en Amstelveen. Amsterdam is de duurste stad om een woning te huren. De huurprijzen stegen in de hoofdstad 1,7% ten opzichte van vorig jaar; nieuwe huurders betaalden per vierkante meter €22,45 per maand.

‘Woningmarkt uit balans’

Dat er na vier kwartalen van procentuele prijsdalingen door de pandemie nu weer prijsstijgingen worden waargenomen, heeft volgens Jasper de Groot, directeur van Pararius, simpelweg te maken de werking van de huidige markt. “De woningmarkt is nog steeds uit balans”, stelt hij. “De prijzen van koopwoningen rijzen de pan uit waardoor het voor starters bijna onmogelijk wordt om zonder een (dubbel) bovengemiddeld salaris in te stromen op de koopmarkt.

“Nog nooit stonden er zo weinig woningen te koop als op dit moment. Momenteel worden er in heel Nederland zo’n 45.000 woningen te koop aangeboden, waarvan er 26.000 reeds in onderhandeling zijn en slechts 19.000 beschikbaar.”

De Groot: “Ontwikkelingen op de koopmarkt hebben een direct effect op de huurmarkt. Woningzoekers die, om wat voor reden dan ook, geen koopwoning kunnen bemachtigen, zijn aangewezen op de huurmarkt. Zij verdienen vaak te veel om aanspraak te maken op een sociale huurwoning en wenden zich dus noodgedwongen tot de vrije sector. Maar juist dit segment is veel te klein om aan de grote vraag te kunnen voldoen.”

‘De verhouding is zoek’

In eerdere huurmonitors stelde Pararius al dat slechts 7% van alle woningen in Nederland in de vrije sector valt, tegenover 33% in de sociale huursector. “De verhouding is volledig zoek. Nederland is wereldkampioen sociale huurwoningen bouwen maar zet daar nagenoeg geen huurwoning in de vrije sector tegenover”, aldus De Groot.

“Er zijn te weinig smaken; men koopt óf komt in aanmerking voor een sociale huurwoning. Iedereen die dat niet kan, zit klem. Wanneer de vraag vele malen groter is dan het aanbod leidt dit tot een toename van de huurprijzen. Het enige wat hieraan gedaan kan worden is het kleine aandeel van huurwoningen in de vrije sector vergroten.”

NVM-cijfers

Ook de NVM komt deze week met cijfers over de huurmarkt. In tegenstelling tot voorgaande kwartalen stegen de huurprijzen in het laatste kwartaal van 2021 vrijwel overal weer. De NVM, dat de cijfers bijhoudt in samenwerking met Vastgoed Management NL, komt op een stijging ten opzichte van het laatste kwartaal van 2020 van 7,1% voor eengezinswoningen en 8,4% voor appartementen.

Bron: Pararius