armoede-door-enorme-huurstijgingen1421996409
Ongeveer 260.000 huurders met een laag inkomen komen in 2021 in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging. Dat betekent een besparing van gemiddeld 40 euro per maand per huishouden. Dat heeft het ministerie van Financiën bekendgemaakt.

Volgens het ministerie van Financiën woont bovengenoemde categorie huurders in een te dure sociale huurwoning in verhouding met hun inkomen. Normaliter houdt een verhuurder of corporatie bij de toewijzing van een sociale huurwoning rekening met het inkomen van de huurder. De scheve verhouding kan veroorzaakt worden door een daling van het inkomen van de huurder. Met deze maatregel worden de huren in totaliteit verlaagd met circa 160 miljoen euro. Door deze verlaging hoeven de woningcorporaties circa 200 miljoen minder verhuurdersheffing te betalen. De resterende 40 miljoen moeten de corporaties investeren in de bouw van nieuwe woningen en verduurzaming van bestaande huizen.Affiche van Rijksoverheid over eenmalige huurverlaging (bron Rijksoverheid)

Oppositie verlaging inkomensgrens alleenstaanden

Het huurbeleid van verantwoordelijk minister Ollongren staat trouwens onder zware druk van de oppositie in de Tweede Kamer. Zo lopen Groen Links, SP en PvdA te hoop tegen het voorstel van de minister om de inkomensgrens voor alleenstaanden te verlagen bij de aanvraag van een sociale huurwoning. Volgens de oppositie dreigen daardoor veel alleenstaanden tussen wal en schip te belanden. Zo wordt in haar ogen een sociale huurwoning onbereikbaar voor deze groep, terwijl een koopwoning of huurwoning in de vrije sector voor hen onbetaalbaar is.

Bezorgde huurders

Door de plannen van minister Ollongren ontving de Woonbond tal van bezorgde meldingen op het Meldpunt Huuralarm van huurders en woningzoekenden. Senioren vrezen dat ze nooit meer naar een betaalbare huurwoning kunnen doorstromen. Daardoor blijven ze in een te groot huis wonen. Starters zijn bang dat ze de duurder wordende huur -of koopwoningen niet kunnen betalen. Daarom pleit de Woonbond samen met corporatiekoepel Aedes voor ruimere inkomensgrenzen. Ook de drie oppositiepartijen hebben concrete voorstellen ingediend.

Nu bestaat er nog één inkomensgrens voor alle type huishoudens. Die ligt nu op €39.055,-  (met een tijdelijke verruiming voor 10% van de woningen tot €43.574,-) . In het voorstel van Ollongren gaat die grens voor alleenstaanden dus omlaag naar €35.938,- . De inkomensgrens voor  meerpersoonshuishoudens gaat naar €43.126,-