Hybride warmtepomp wordt de norm vanaf 2026
Vanaf 2026 verplicht overschakelen op duurzame warmtevoorziening. Foto: Global Energy Systems, Pixabay

Hybride warmtepompen moeten vanaf 2026 de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Het kabinet wil met deze eis duidelijkheid bieden aan leveranciers, installateurs en eigenaren.

Dat betekent dus dat bij vervanging van de cv-installatie mensen vanaf 2026 verplicht overstappen op een duurzamer alternatief. Ten minste een hybride warmtepomp, maar ook alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet zijn mogelijk.

60% besparing

De hybride warmtepomp kan op zowel korte als lange termijn (in combinatie met een duurzaam gas) bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving, volgens het kabinet. Dit zou leiden tot gemiddeld 60% besparing op het aardgasverbruik.

‘De urgentie van verduurzaming is groot en het tempo moet omhoog”, licht minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening toe. “Ook voor ieders portemonnee is het beter als we minder aardgas gebruiken.”

Niet meer ‘van het gas af’

Het vorige kabinet had nog als mantra ‘van het gas af’: in 20250 zouden alle woningen aardgasvrij moeten zijn. Dit wordt in het nieuwste regeerakkoord niet meer genoemd. Desondanks gaan gemeenten gewoon door met hun plannen voor volledig aardgasvrije wijken.

Bouwbesluit aangepast

Het kabinet bereidt normering voor. Onder andere het Bouwbesluit wordt aangepast. In de regelgeving worden ook eisen gesteld aan de efficiëntie van de verwarmingsinstallatie. Voor woningen die niet geschikt zijn, of op korte termijn op een ander alternatief voor aardgas worden aangesloten (bijvoorbeeld een warmtenet), komt er een uitzonderingsmogelijkheid.

Terugverdientijd

Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel. De pomp haalt energie (warmte) uit de buitenlucht of ventilatielucht. De pomp kan door de ‘gratis’ warmte uit de lucht meer warmte leveren dan de stroom die hij verbruikt. Op koude dagen springt de cv-ketel bij. Dat maakt de hybride warmtepomp voor veel woningen geschikt.

De kosten van een hybride warmtepomp liggen rond de € 5.000 (bron Milieu Centraal). Firma Zonneplan bracht de terugverdientijd in kaart. Voor een hybride warmtepomp is dit gemiddeld minder dan vier jaar – nog afgezien van de subsidiemogelijkheden.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Subsidies

Om woningeigenaren te ondersteunen bij de aanschaf van een (hybride) warmtepomp heeft het kabinet tot en met 2030 € 150 miljoen per jaar gereserveerd. Daarnaast is er financiering via het Nationaal Warmtefonds, met een rentetarief van 0% voor lage- en middeninkomens, beschikbaar.

Monteurs

Om ervoor te zorgen dat er straks voldoende monteurs beschikbaar zijn, trekt het kabinet samen op met de installatiebranche (vertegenwoordigd door Techniek Nederland) en de fabrikanten (vertegenwoordigd door de Nederlandse Verwarmingsindustrie en de Vereniging Warmtepompen). Zij moeten gaan zorgen voor meer opleidings- en trainingsfaciliteiten.

Verder is het de bedoeling dat fabrikanten gaan investeren in opschaling van de productie, onder andere door op korte termijn drie extra productielocaties in Nederland te openen. Ook moeten hybride warmtepompen eenvoudiger, gebruiksvriendelijker en uniformer worden. Met als resultaat goedkopere apparaten die makkelijker te installeren zijn.