hypotheekadviseurs provisie
Foto: Van Bruggen Adviesgroep

Van Bruggen Adviesgroep (VBA) wil dat de Autoriteit Financiële Markten een eind maakt aan de praktijk waarbij hypotheekadviseurs provisie ontvangen op verduurzamingsinitiatieven als warmtepompen, spouwmuren en zonnepanelen.

Lees onderaan het artikel de reactie van AFM

Algemeen directeur bij Van Bruggen Adviesgroep Michel Meijer: “Hypotheekadviseurs ontvangen nu provisie door producten van bepaalde leveranciers van bijvoorbeeld zonnepanelen mee te nemen in hun hypotheekadvies. Dat moet echt stoppen.” Het staat volgens hem haaks op de onafhankelijke positie van de intermediair. “Bovendien gaat het ten koste van de consument. Het is echt de woekerpolis 2.0.”

Hypotheekadviseurs mogen sinds 2013 geen provisie meer rekenen

Michel Meijer. Foto: Van Bruggen Adviesgroep

Sinds 1 januari 2013 is het voor adviseurs verboden op provisiebasis te werken. De consument betaalt sindsdien direct voor het advies aan de adviseur, in plaats van dat de geldverstrekker de adviseur vergoedt op provisiebasis. Nu heeft dat systeem van onderlinge afspraken zich verplaatst naar het thema duurzaamheid.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet daar inspringen, vindt Meijer. “Het hete hangijzer is dat de AFM als toezichthouder niet optreedt tegen deze praktijken. Vreemd, want zij hebben wel richtlijnen waaraan goed hypotheekadvies moet voldoen.”

‘Adviseurs moeten bij zichzelf te rade gaan’

Niet alleen de AFM zou zich moeten herijken. Meijer: “In de eerste plaats moeten adviseurs bij zichzelf te rade gaan. Waarom verdienen zij geld om specifieke producten mee te nemen in hun advies? Adviseren over duurzaamheid is goed, maar het mag niet zo zijn dat het adviseurskantoor een verkoopkanaal is voor commerciële aanbieders van panelen of pompen. Dat is het misbruiken van de onafhankelijke positie van adviseurs, een positie waar zo hard voor gevochten is.”

AFM: VBA legt provisieverbod verkeerd uit

De AFM zegt in een reactie op amweb.nl dat de Van Bruggen Adviesgroep het provisieverbod verkeerd uitlegt. Volgens AFM valt alleen het versturen van leads niet onder het provisieverbod. “Het provisieverbod- en gebod gaat uitsluitend over de verkoop van financiële producten. Dit valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en hierop houdt de AFM toezicht. Als het puur om de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen gaat, valt dit niet onder de Wft en houdt de AFM daarop geen toezicht. Het doorgeven van NAW-gegevens door een financieel dienstverlener aan duurzaamheidsbedrijven is daarmee dus niet gelijk gebonden aan het provisieverbod. Deze leadvergoeding of provisie valt buiten de Wft.”