institutionele beleggers

De stijging van de hypotheekrente lijkt ten einde. Terwijl de gemiddelde hypotheekrente in de vorige twee kwartalen steeds opnieuw steeg, is deze nu weer gedaald.

Het gemiddelde rentepercentage voor een hypotheek met een rentevaste periode van 20 jaar (de meest gekozen vorm) met NHG bedraagt 1,66% (2,24% zonder NHG). Medio maart was dit 1,49%. Na een maandenlange stijging tot 1,69% is er sinds begin augustus sprake van een lichte daling. Dat schrijft De Hypotheker.

Einde daling hypotheekrente in eerste twee kwartalen

De historisch lage kapitaalmarktrentes en concurrentie tussen geldverstrekkers drukten de hypotheekrente in 2019 en het eerste kwartaal van 2020 naar zeer lage niveaus. Door het uitbreken van de coronacrisis en daaruit volgende marktontwikkelingen is de hypotheekrente weer licht gestegen. Ondanks de versoepelingen van de corona-restricties en omvangrijke steunpakketten van overheden kan het nog tot 2022 duren totdat de economie zich heeft hersteld, schrijven de analisten van De Hypotheker.

De opwaartse druk op de rente in de afgelopen maanden was deels ingegeven door extra overheidsuitgaven om de gevolgen van de coronacrisis te beperken. Hierdoor liepen de overheidstekorten, die worden gefinancierd op de kapitaalmarkt, snel op. Dat leidde tot een stijging van de rente op overheidsleningen, een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente. Aan deze stijging is inmiddels een einde gekomen. Zo vergroot het akkoord over het Europese herstelfonds, waarvan de uitkeringen zijn gekoppeld aan structurele hervormingen, het vertrouwen in de financiële stabiliteit van de EU. Dat heeft een neerwaartse invloed op de rente.

Geen einde aan onzekerheid

“Wij verwachten dat de hypotheekrente met zowel een korte als een lange looptijd per saldo licht zal dalen”, zegt Michel van den Akker, directievoorzitter van De Hypotheker. Het is volgens hem te vroeg om te spreken van een trendbreuk. Maar een verdere daling is niet uitgesloten. “Meer dan vijftien geldverstrekkers hebben in de afgelopen weken aangekondigd de rentetarieven te verlagen.”

“Dit hangt echter van veel verschillende factoren af. Het EU-akkoord over het herstelfonds en de Europese begroting geeft meer vertrouwen, maar maakt zeker nog geen einde aan de onzekerheid. Zeker nu het aantal besmettingen weer oploopt, worden coronamaatregelen in verschillende landen weer aangescherpt. Ook op macro-economisch gebied kunnen de brexit en de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China de stabiliteit in gevaar brengen.”