De hypotheekrenteaftrek komt niet in gevaar voor consumenten die tijdelijk de aflossing van de hypotheek staken vanwege de coronacrisis. Bovendien krijgen zij langer de tijd om deze achterstallige betalingen te voldoen. Dat kondigt staatsscretaris Hans Vijlbrief van Financiën aan in een nieuw besluit.

Betaalpauze hypotheeklasten

Kredietverstrekkers bieden klanten met tijdelijke financieringsproblemen dit jaar een betaalpauze aan van maximaal zes maanden. Normaliter moet de betalingsachterstand uiterlijk in 2021 worden voldaan. Echter, het nieuwe besluit van het ministerie van Financiën regelt dat deze hypotheekhouders hun achterstallige betalingen mogen uitsmeren over de resterende looptijd, tot een maximum van 360 maanden. Bovendien mag een klant in plaats hiervan de resterende lening splitsen. Op die manier kan de resterende schuld bijvoorbeeld binnen vijf jaar worden afbetaald.

Volgens staatssecretaris Vijlbrief biedt de overheid hiermee meer mogelijkheden tot maatwerk. Naar verwachting kunnen 60.000 hypotheekhouders hier gebruik van maken. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars pleitten al eerder voor deze maatregelen. Vooralsnog kunnen consumenten tot 30 juni uitstel van betaling regelen bij hun kredietverstrekker. Volgens de NVB hebben zo’n 14.000 mensen hier al gebruik van gemaakt.

Verlaging hypotheekrenteaftrek

Overigens staat de hypotheekrenteaftrek al geruime tijd ter discussie. Een ambtelijke werkgroep van het Ministerie van Financiën liet het Centraal Planbureau (CPB) de effecten daarvan op de woningmarkt onderzoeken in het onderzoeksrapport ‘Ruimte voor Wonen’. Het CPB concludeert dat verlaging van deze renteaftrek leidt tot een beter functioneren van de woningmarkt. Bovendien meldt het onderzoeksrapport dat deze maatregel zorgt voor minder vraag naar koopwoningen. Dat betekent dat de prijzen van deze woningen minder snel stijgen.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën stuurt het beschouwende rapport naar de Tweede Kamer. De aanbevelingen in het onderzoek zijn voor de lange(re) termijn en eventueel uitvoerbaar door een volgend kabinet.

Sneller afbouwen renteaftrek

De ambtelijke werkgroep heeft diverse scenario’s onderzocht. Eén van de varianten voorziet in het sneller afbouwen van de hypotheekrenteaftrek dan nu gepland is. Een andere optie is om het eigenwoningforfait te verhogen in plaats van het eigen huis volgens box 3 te belasten. Een ander scenario schetst juist wel belasting van de woning in box 3 in combinatie met het afschaffen van de overdrachtsbelasting en het onafhankelijk maken van de huurtoeslag van de werkelijke huur.

Lees verder onder afbeelding

Consequenties versneld afbouwen hypotheekrenteaftrek voor inkomensgroepen (bron FX.nl)

Compenseren via inkomstenbelasting

Volgens de werkgroep mogen deze maatregelen de Staat geen extra geld kosten of inkomsten schelen. Het idee is om de inkomstenbelasting te verlagen. Dat is mogelijk omdat er extra belastinginkomsten binnenstromen bij het Rijk door het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Daarnaast stelt de werkgroep voor de overdrachtsbelasting van twee procent af te schaffen.

De ambtelijke werkgroep verwacht dat een groep huiseigenaren er tot twee procent op achteruit gaat als een volgend kabinet deze maatregelen uitvoert. Daarbovenop komt dat hun woning minder hard in waarde zal stijgen.