studieschuld

De Hypotheker gaat voortaan studieschulden via brondata standaard meenemen in een hypotheekadvies. De hypotheekverstrekker heeft daarvoor een koppeling met gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) via de app Ockto.

De Hypotheker is daarmee de eerste grote hypotheekverstrekker die studieschulden altijd opvraagt bij een hypotheekadvies. Het meenemen van de studieschuld is al een tijd verplicht gesteld op basis van regelgeving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Maar er zijn signalen waaruit blijkt dat veel mensen de schulden die ze hebben opgebouwd voor hun studie verzwijgen, aldus De Hypotheker.

Dit lijkt misschien een goede zet in een oververhitte woningmarkt, maar kan ertoe leiden dat kopers later in de financiële problemen komen, zegt de hypotheekverstrekker. Volgens de AFM zou ongeveer 15% van de hypotheekaanvragers de studieschuld verzwijgen. Als de hypotheekadviseur de studieschuld standaard kan meenemen als de koper een advies aanvraagt, kan hij de koper in een vroeg stadium zekerheid geven over haalbaarheid en betaalbaarheid van de hypotheek.

Ockto-app

De Hypotheker maakt sinds afgelopen zomer gebruik van de Ockto-app. Hiermee kunnen klanten alle gegevens die nodig zijn voor de acceptatie van de hypotheekaanvraag, digitaal verzamelen. De overheidsportaal van DUO is nu in de app geïntegreerd. Dat maakt het beeld over wat de koper kan lenen vollediger.

Daarmee staat De Hypotheker voor een betrouwbaarder en verantwoord advies, zegt zegt Jasper Cuijten, directeur Business Development van De Hypotheker. “Door DUO toe te voegen aan onze bronontsluiting, nemen wij onze verantwoordelijkheid. We hopen dat ook andere partijen dit voorbeeld zullen volgen.”

Versleutelde informatie

Het is niet verplicht om Ockto te gebruiken bij De Hypotheker. Wie de app wel gebruikt heeft geen mogelijkheid om DUO uit te vinken. Een klant moet wel toestemming geven om de brondata op te halen. Ockto versleutelt alle persoonlijke informatie, waardoor alleen de partij die toestemming heeft gekregen deze informatie kan inzien, zo geeft De Hypotheker aan.

Registratie

Volgens de AFM is het aantal personen met een studieschuld toegenomen van 388.000 in 2015 naar 1,4 miljoen in 2019. De gemiddelde studieschuld bedroeg € 13.700 in 2019. De autoriteit stelde afgelopen voorjaar voor om studieschulden te registreren in een voor hypotheekverstrekkers toegankelijk systeem, zoals het Bureau Krediet Registratie (BKR).