woningtekort
Het woningtekort zal volgens schattingen van Capital Value in 2025 zijn opgelopen tot 400.000 woningen.

Het kabinet wil binnen acht jaar tenminste 60.000 extra betaalbare studentenwoningen realiseren. Om het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland te verkleinen presenteert het kabinet het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030.

Het kabinet hoopt dit doel te realiseren met nieuwbouw en het beter benutten van de bestaande bouw door hospitaverhuur te stimuleren. Aan het Actieplan werken gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties, particuliere beleggers en studenten mee.

Afspraken met gemeenten

Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over het huisvesten van studenten in omliggende gemeenten in de regio en (tijdelijke) huisvesting op de campus van onderwijsinstellingen. Het kabinet investeert tevens €37 miljoen via een stimuleringsregeling huisvesting aandachtsgroepen, waar ook studentenwoningen uit worden betaald.

Naast het bouwen van extra betaalbare studentenwoningen wordt er ook ingezet op nieuwe sturingsmogelijkheden om meer grip te krijgen op de instroom van internationale studenten.

Tekort studentenwoningen

“Iedere student moet de mogelijkheid krijgen om op kamers te kunnen gaan”, zegt minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een persbericht. “Het is een bijzonder moment om het ouderlijk huis te verlaten en de stap naar zelfstandigheid te zetten. Maar voor velen is het simpelweg ook een noodzakelijke voorwaarde. Om deze keuze te kunnen maken is er voldoende studentenhuisvesting nodig. Daarom slaan we de handen ineen met verschillende partijen om 60.000 extra betaalbare studentenwoningen de komende 8 jaar te gaan bouwen.”

Het tekort aan studentenwoningen is dit jaar licht gestegen ten opzichte van vorig jaar en bedraagt nu bijna 27.000, blijkt uit recente cijfers van kenniscentrum Kences.

Deze zomer riepen universiteiten internationale studenten op om niet naar Nederland te komen als ze voor aanvang van het academisch jaar geen kamer hebben gevonden.

Versnelde bouw flexwoningen

Ook het realiseren van flexwoningen krijgt een impuls. De doelstellingen uit het programma Woningbouw zijn versneld en opgehoogd naar de realisatie van in totaal 37.500 flexwoningen in de periode 2022-2024, waarvan 7.500 nog dit jaar. Hierover heeft het Rijk afspraken gemaakt met medeoverheden, die versneld extra prioriteit geven voor het beschikbaar stellen van locaties en het gereedmaken voor bebouwing daarvan.

De Jonge heeft deze week het Rijksvastgoedbedrijf opdracht gegeven de aanbesteding te starten voor de aanschaf van 2.000 flexwoningen. Daarnaast bereidt de corporatiesector een grotere aanbesteding voor om de bouwcapaciteit verder te verhogen en versnellen.

Dit moet de bouwcapaciteit van flexwoningen verhogen. Grootschalige inkoop via één vastgoedorganisatie biedt de mogelijkheid te standaardiseren, waardoor levertijden worden verkort. De bedoeling is dat corporaties de woningen na de inkoop afnemen van het Rijksvastgoedbedrijf.