energielabel_huis_1_0

Tussen nu en 2030 stijgen de energiekosten met 13% als een woningeigenaar niets doet om zijn woning te verduurzamen. Dit blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau.

Tussen nu en 2030 stijgen de energiekosten met 13% als een woningeigenaar niets doet om zijn woning te verduurzamen. Dit blijkt uit onderzoek van het ING Economisch Bureau.

Het bureau onderzocht voor vijf verduurzamingsmaatregelen of ze zich nu of in de toekomst uitbetalen. Investeren in goede woningisolatie en zonnepanelen levert nu vaak per saldo al geld op. De daling van de energiekosten is hier voldoende om de investering te dekken.

Van de totale stijging komt 7% door hogere marktprijzen voor energie en 6% door veranderingen in de energiebelastingen.

Huishouden in vrijstaande woning hardst geraakt

Van alle woningtypen stijgen de doorsnee aardgaskosten tot aan 2030 doorgaans het minst in appartementen. De aardgaskosten voor een eigenaar van een appartement stijgen in deze periode bij gelijk verbruik met ongeveer €200. Voor een eigenaar van een vrijstaande woning is de stijging met zo’n €500 het grootst. Daarnaast geldt dat huishoudens in oudere woningen harder geraakt worden door de stijgende aardgasprijzen. Zo stijgen de doorsnee aardgaskosten in een koopwoning gebouwd voor 1975 met bijna €320, tegenover €240 in een koopwoning gebouwd na 1991. Oudere woningen zijn vaak minder goed geïsoleerd, waardoor meer aardgas nodig is om de woning te verwarmen.

Investeren in verduurzamen woning kan steeds vaker uit

De hogere energieprijzen zullen het voor huiseigenaren steeds aantrekkelijker maken om zuiniger om te gaan met energie. Tegelijkertijd zullen de investeringskosten van verduurzamingsmaatregelen dalen. Voor vijf concrete maatregelen (zonnepanelen, goede woningisolatie, hybride warmtepomp, elektrische warmtepomp en een aansluiting op een warmtenet) heeft het Economisch Bureau van de bank berekend of de investering zich nu al uitbetaalt. Daarnaast is de verwachte winstgevendheid voor alle vijf berekend als een woningeigenaar wacht en ‘pas’ in 2030 investeert.

Investeren in goede isolatie en zonnepanelen loont nu al

Goede woningisolatie en zonnepanelen leveren woningeigenaren nu vaak al geld op. De investeringen kunnen met een netto contante waarde van €4.100, respectievelijk €5.900 nu al uit. De elektrische en hybride warmtepomp en een aansluiting op een warmtenet verdienen zichzelf nu nog niet terug. De energiebesparingen zijn hier niet voldoende om de investeringskosten te dekken. De hybride warmtepomp kan in 2030 naar verwachting wel ruimschoots uit.

Bron: ING