Het aantal afgebouwde nieuwbouwwoningen groeide in 2019 nog flink en lijkt af te stevenen op 69.000, het hoogste aantal in 10 jaar tijd. Vanwege de beperkte vergunningverlening maar de toch nog groeiende orderboeken verwacht ING Economisch Bureau dat het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen in 2020 uitkomt op 65.000.

Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouw neemt af door minder beschikbare bouwlocaties, vertraging door complexere ontwikkelplannen en in beperkte mate door de stikstof- en de PFAS-problematiek.

De totale gevolgen van de stikstofproblemen lijken volgens ING beperkt, al kunnen individuele bedrijven die veel woningbouwplannen op locaties grenzend aan Natura 2000 gebieden wel met flinke vertragingen of uitval van werk te kampen krijgen. Maar de nieuwe overheidsmaatregelen (o.a. 100 kilometer per uur), innovatieve oplossingen en waar mogelijk het naar voor halen van bouwplannen, kunnen ook voor verlichting zorgen. “De aanhoudende groei in 2019 en de over het algemeen goed gevulde orderboeken duiden er op dat de stikstofproblematiek tot op heden een beperkt effect heeft op de totale bouwproductie”, aldus Maurice van Sante, senior econoom bij het ING Economisch Bureau.

Voorraad bouwopdrachten historisch hoog

Ondanks dat het aantal nieuwbouwvergunningen terugloopt, krijgen bouwbedrijven toch nog meer opdrachten binnen dan dat ze realiseren. Zo worden opdrachten soms pas enige tijd na vergunning verleend en zijn er ook werkzaamheden waar geen vergunning voor hoeft te worden verkregen.
De voorraad werk bij woningbouwers nam van januari 2019 tot augustus 2019 toe van 11,8 maanden naar 12,4 maanden en ligt daarmee ook op een historisch hoog niveau.

Bron: ING