Koopstarters op de woningmarkt
Foto: ERA vb&t Makelaars

Het aandeel van koopstarters op de woningmarkt bereikte in het laatste kwartaal van 2019 een dieptepunt. Het aandeel koopstarters was toen 30%. Sinds 2006 was dit aandeel niet meer zo laag.

Dat blijkt uit onderzoek van het Kadaster naar data van koopstarters tussen 2006 en 2019.  Ook in absolute aantallen daalde het aantal kopers dat voor het eerst een huis kocht ten opzichte van 2018: op jaarbasis van 71.000 naar 69.000 (-3%). Terwijl de markt als geheel over diezelfde periode met ongeveer 1% minder snel kromp.

Doorstromers kwamen na 2013 terug

Dat het marktaandeel van koopstarters op de woningmarkt afnam, was volgens de onderzoekers te verwachten. Na de economische recessie in 2013 kwamen de doorstromers weer terug op de koopwoningmarkt.

Voor koopstarters betekent een grotere activiteit van doorstromers dat zij meer concurrentie hebben van de meer koopkrachtige doorstromers.

Vooral terugval jonge koopstarters

Vooral het aantal jonge koopstarters op de woningmarkt (kopers onder de 25 jaar) krimpt. In iets minder sterke mate is dit ook het geval voor de iets oudere koopstarters (kopers boven de 35 jaar). Daarentegen neemt het aantal kopers tussen 25 en 35 jaar in de eerste jaren na de crisis juist toe. Om vervolgens in de jaren van de grote prijsstijgingen toch weer terug te lopen. Deze  ‘concentratietendens’ doet zich al sinds het begin van de crisis in 2008 voor.

Waarschijnlijk hangt dit samen met de wijze van financiering van de eigen woning. Koopstarters op de woningmarkt moeten door de strengere hypotheekregels meer eigen vermogen inbrengen en daardoor langer sparen. Tegelijkertijd is het vanuit een huurwoning in de vrije sector, met relatief hoge woonlasten, lastiger om vermogen op te bouwen en dus maken kopers op latere leeftijd een start. Daar komt nog bij dat woningen duurder zijn, het is dan steeds lastiger om er als starter nog tussen te komen.

Jonge huishoudens sluiten minder hypotheken af

De markt voor koopwoningen hangt sterk samen met de hypotheekmarkt. Net als bij het aantal woningaankopen, is te zien dat jonge huishoudens de laatste jaren minder nieuwe hypotheken afsluiten en dat hun marktaandeel achterblijft. Aan het begin van de crisis (eind 2008) werd ongeveer 10% van de nieuwe hypotheken afgesloten door een persoon onder de 25 jaar. In het laatste kwartaal van 2019 was dit gehalveerd tot 5%. Ook bij de leeftijdsgroep 25 tot 35 jaar is die ontwikkeling te zien. Daar daalt het percentage over dezelfde periode van ruim 30% naar 28%.

Ondanks het lagere aantal jonge koopstarters blijft de gemiddelde leeftijd waarop de eerste woning wordt gekocht heel constant. Die schommelt al jaren rond de 30 jaar.Dit komt doordat niet alleen doordat er minder jonge starters nu actief zijn, maar ook het aantal oudere koopstarters afneemt.

Aanleveren informatie blijkt struikelblok

Veel koopstarters hebben bovendien moeite met de grote hoeveelheid informatie die moet worden aangeleverd bij het kopen van een woning. Ze raken snel het overzicht kwijt en hebben ze het gevoel geen controle te hebben over het proces. Het aanleveren van informatie is het grootste struikelblok voor koopstarters, blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Zorgeloos Vastgoed.

Vorige week bleek uit een onderzoek dat in bijna een derde van de gemeenten een koopwoning voor alleenstaande starters onbereikbaar is.

Het volledige rapport ‘Moeilijke tijden voor koopstarters op de woningmarkt’ van het Kadaster is hier te downloaden.