Kennis- en ervaringstoets vervalt definitief voor verduurzamingshypotheek

258
verduurzaming meefinancieren

De verplichte kennis- en ervaringstoets voor het zonder advies verhogen van de hypotheek voor het verduurzamen van woningen is defitinitief komen te vervallen.

Minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken kondigde vorig jaar september al aan dat de toets zou worden geschrapt voor een verhoging van de hypotheek bij execution only. Daarbij sluiten huishoudens zelf een hypotheek af zonder tussenkomst van een adviseur.

Wel was daarvoor nog een wijziging van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) noodzakelijk. De verwachting was dat die begin dit jaar in werking zou treden; dat is uiteindelijk 1 april geworden.

Geen toets voor lening tot 25 mille

Het schrappen van de toets geldt tot een bedrag van maximaal € 25.000. Bovendien moeten afsluiters aantonen dat ze het geld hebben besteed aan de financiering van verduurzamingsmaatregelen. Daarbij valt te denken aan het isoleren van gevels en vloeren, het aanbrengen van hoogrendementbeglazing (minimaal HR++) of de installatie van zonnepanelen. Consumenten moeten de aanvullende hypotheek bovendien afsluiten binnen vijf jaar na het afsluiten van de hypotheek die al op de woning is gevestigd.

Advieskosten zouden drempel zijn

Aanleiding om de kennis- en ervaringstoets te schrappen zijn de advieskosten die gemoeid zijn met het afsluiten van een hypotheek; die zouden een drempel opwerpen voor woningverduurzaming. Met execution only besparen huishoudens minimaal €1.000 op advieskosten.

Verwacht wordt dat het schrappen van toets ervoor zorgt dat meer kredietaanbieders de mogelijkheid bieden om de hypotheek op basis van execution only te verhogen voor verduurzaming. Veel consumenten kunnen hiermee de afsluitkosten voor het verhogen van de hypotheek, en daarmee de drempel voor consumenten om de hypotheek te verhogen voor woningverduurzaming, verlagen.

Adfiz en Verbond waren tegen

Brancheorganisaties Adfiz, NVHP en OvFD waren altijd fel gekant tegen het schrappen van de toets, net als het Verbond van Verzekeraars. Bankenvereniging NVB ziet het verdwijnen juist als een noodzakelijke stap op weg naar verduurzaming van de woningvoorraad.