verbouwing

Door de lage rente, de gestegen huizenprijzen en het krappe woningaanbod neemt het aantal verbouwingen al enkele jaren toe. Sinds 2016 gaat het om een toename van bijna 20%, blijkt uit cijfers van de Hypotheekshop.

De werkelijke groei van het aantal verbouwingen is waarschijnlijk nog groter, omdat er vanuit de geldverstrekker geen verplicht (ver)bouwdepot hoeft te worden aangehouden als er voldoende overwaarde is. Dat is met name bij vijftigplussers het geval.

Financieringsmogelijkheden zijn toegenomen

De stijging van de huizenprijzen heeft de financieringsmogelijkheden van bestaande huiseigenaren om te verbouwen vergroot (soms al 2 tot 3 jaar na aankoop). Ook het verminderde woningaanbod heeft gezorgd dat men eerder kiest voor een verbouwing, omdat er niet altijd een geschikte nieuwe woning kan worden gevonden.

Dertigers en veertigers verbouwen het meest

Dertigers en veertigers kiezen het vaakst voor een verbouwing. Hier is de toename in vergelijking met 2016 ook het grootst. Vaak verhuist deze groep naar een woning waar ze langere tijd wil blijven wonen en mogelijk een gezin wil stichten. Zij vergroten het woonoppervlak met een uitbouw of een dakkapel of kiezen voor een nieuwe keuken of badkamer.
Dat kan gepaard gaan met een frisse blik op het interieur door een interieurarchitect en de aankoop van nieuwe meubels zoals een comfortabele bank, een trendy fauteuil of een eetkamertafel die in het oog springt.

Woningen van ouderen vaak gedateerd

Uit onderzoek van het Kadaster blijkt dat relatief veel 75-plussers wonen in woningen die gebouwd zijn tussen 1945 en 1980. Nu bezitten zij 11% van alle koopwoningen, maar na 2020 is er een toename van deze leeftijdsgroep met een koopwoning. Het gevolg is dat er de komende jaren meer woningen op de markt zullen komen die minder goed zijn onderhouden, gedateerd zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.

Verbouwing heeft invloed op de verkoopprijs

Volgens de onderzoekers heeft de staat van de woning van senioren invloed op de verkoopprijs. Zeker als er ook sprake is van verkoop door de erfgenamen. Oudere woningeigenaren blijken lagere ‘winsten’ te hebben dan andere eigenaren. Hoewel de koopwoningen van senioren daarmee beter bereikbaar worden voor de kopers, krijgen die wel te maken met (veel) hogere kosten voor onderhoud, modernisering en verduurzaming. Mogelijk dat dit op termijn ook consequenties heeft voor het behalen van de verduurzamingsdoelstellingen.