In het 2e kwartaal werden opnieuw 8 van de 10 woningen boven de vraagprijs verkocht. Foto: Alexander Stein, Pixabay

Aan het eind van het tweede kwartaal 2022 stonden bij NVM-makelaars ruim 25.300 woningen te koop, 42% meer dan in het tweede kwartaal 2021. Het flink toegenomen aanbod en de minder hard doorstijgende verkoopprijs zorgen voor iets meer ruimte in de markt. Maar van een gezonde balans is nog geen sprake.

Dat meldt de NVM in haar cijfers over het tweede kwartaal 2022. Het groeiende woningaanbod zet met een plus van 54% in het tweede kwartaal 2022 krachtig door ten opzichte van het eerste kwartaal.

Gemiddelde verkoopprijs

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het tweede kwartaal van 2022 naar € 448.000. Dit is een stijging met 3,5% ten opzichte van het eerste kwartaal. Op jaarbasis is de gemiddelde prijsstijging met 10,6% nog altijd stevig, maar duidelijk minder dan de afgelopen kwartalen toen de prijs met zo’n 20% op jaarbasis toenam.

Een nieuwbouwwoning noteerde € 483.000 in het tweede kwartaal. Dat is een prijsgroei van 12,2% vergeleken met het tweede kwartaal van 2021.

Tekst loopt door onder de afbeelding

transactieprijsontwikkeling t.o.v. jaar eerder

Iets meer lucht

NVM-voorzitter Onno Hoes ziet iets meer lucht ontstaan in de woningmarkt. “Toch is het te vroeg om van een echt kantelpunt te spreken. Het lukt maar niet om met tempo passend woningaanbod te realiseren in alle segmenten. Plannen en geld zijn geen probleem, maar kennis, capaciteit en doortastendheid wél.

“Daarbij maken de voorgenomen maatregelen van minister de Jonge de markt onzeker en remmen zo investeringen. Het is de hoogste tijd voor een bouwversnelling: maak procedures korter, bouw ook industrieel en denk in oplossingen in plaats van problemen.”

Gestegen bouw- en grondkosten

Lana Gerssen, NVM-voorzitter van de vakgroep Wonen en makelaar: “De absolute gekte lijkt dit kwartaal wat af te nemen. Toch is een gezonde balans tussen vraag en aanbod nog steeds ver te zoeken. In het tweede kwartaal werden opnieuw 8 van de 10 woningen boven de vraagprijs verkocht.”

Volgens Gerssen komt daar nog bij dat in het tweede kwartaal 2022 minder dan 5.000 nieuwbouwwoningen zijn verkocht. “Dat is bijna de helft minder dan een jaar eerder. Hierbij helpt het niet dat er met name in steden appartementen worden gebouwd omdat die nog betaalbaar zijn. De vraag van de koper gaat vooral uit naar eengezinswoningen maar die zijn door de sterk gestegen bouw- en grondkosten voor een groeiende groep onbetaalbaar.”

Bestaande woningbouw in cijfers

• NVM-makelaars verkochten in het tweede kwartaal van 2022 bijna 36.000 woningen. Dit is ten opzichte van het eerste kwartaal 2022 een plus van 24%, maar het is nog altijd 1% minder ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar.

• De transactieprijs komt in het tweede kwartaal van 2022 uit op € 448.000, een stijging op jaarbasis van 10,6%. Het eerste kwartaal 2022 was deze 14,6% op jaarbasis. De laatste drie kwartalen van 2021 lag de stijging steeds rond de 20% op jaarbasis.

• Vergeleken met het eerste kwartaal 2022 ligt de transactieprijs 3,5% hoger in het tweede kwartaal van 2022. De lichte daling van vorig kwartaal lijkt daarmee vooralsnog eenmalig.

• De prijs van tussenwoningen en hoekwoningen is in een jaar tijd met respectievelijk 12,4% en 12,7% het meest gestegen. De transactieprijs van een tussenwoning komt daarmee uit op € 399.000 en voor een hoekwoning is dat € 431.000.

• De 2-onder-1-kap-woningen noteren met een plus van 11,1% een prijs van € 482.000. De prijs van appartementen steeg in een jaar tijd met 9,4% naar € 377.000. Vrijstaande woningen stegen met 7,1% op jaarbasis naar gemiddeld € 663.000.

• Van de woningen werd 80% boven de vraagprijs verkocht. Een jaar geleden was dit nog 78%.

• Het gemiddelde verschil tussen de vraag- en verkoopprijs is iets afgenomen. De afgelopen jaren werd steeds meer betaald dan de vraagprijs. Dat geldt ook nu, maar het verschil is licht afgenomen van 7,7% naar 7,5%.

• Het duurt gemiddeld niet meer dan 24 dagen voor een woning is verkocht. Voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal ligt dat tussen 22 en 24 dagen.

Huidig aanbod bestaande bouw

• Het aanbod op de Nederlandse koopwoningmarkt is met een krapte-indicator van 2,1 in het tweede kwartaal van 2022 iets ruimer geworden. De krapte-indicator drukt het aantal keuzemogelijkheden uit dat een koper op de woningmarkt heeft.

• Aan het eind van het tweede kwartaal 2022 stonden ruim 25.300 woningen te koop. Dat is 54% meer vergeleken met het eerste kwartaal 2022. Ten opzichte van een jaar geleden is het ruim 42% meer; toen stonden ruim 17.800 woningen te koop.

• Het aantal woningen in aanbod groeit ten opzichte van een jaar geleden voor alle typen. Hoekwoningen stijgen het meest met +66%. Het aanbod vrijstaande woningen noteert met +20% de laagste stijging. Het aanbod tussenwoningen plust met 64% en het aanbod 2-onder-1-kap-woningen stijgt met +58%. Het aanbod appartementen neemt toe met +31%.

• De gemiddelde vraagprijs van te koop staande woningen komt uit op € 499.000; dat is 9,5% hoger dan een jaar eerder.

• De looptijd van het aanbod, dus de tijd dat een te koop staande woning gemiddeld in dagen te koop staat, is nu 33 dagen. Dat is 18 dagen korter dan in het tweede kwartaal 2021 en 1 dag korter dan in het eerste kwartaal 2022.

• Ongeveer 83% van alle te koop staande woningen per eind tweede kwartaal 2022 staat korter dan een kwartaal te koop.

Nieuwbouw

• NVM-makelaars verkochten in het tweede kwartaal een kleine 5.000 nieuwbouwwoningen en bouwkavels. Dit is een forse daling van 48% vergeleken met een jaar eerder en het laagste aantal sinds 2014.

• Over een periode van 12 maanden verkochten NVM-makelaars iets meer dan 28.000 nieuwbouwwoningen en bouwkavels.

• In het tweede kwartaal kwamen circa 8.000 nieuwbouwwoningen en kavels nieuw op de markt. Dit is 17% lager dan een jaar eerder.

• De gemiddelde prijs van de verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met 12% toegenomen tot gemiddeld € 483.000 in het afgelopen kwartaal. Ongeveer 40% van de nieuwbouw is € 500.000 of duurder.

aantal verkochte nieuwbouwwoningen

Makelaarsvereniging Amsterdam

Ook de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) bracht vandaag haar kwartaaloverzicht uit. Het aantal te koop gezette woningen in de gemeente Amsterdam laat een spectaculaire groei zien van 77% ten opzichte van een kwartaal eerder en 28% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Echter, bekeken in absolute aantallen is het aantal nog steeds extreem laag. Het gaat om 1.579 woningen, waarvan bijna 80% appartementen.

Krapte-indicator

De krapte-indicator voor de gemeente Amsterdam komt dit kwartaal voor het eerst in lange tijd boven de 2 uit (gemiddeld 2,4). De vraagprijs van een woning (mediaan) is het afgelopen kwartaal gestegen naar € 660.000, dit is een stijging van ongeveer 4,5% zowel t.o.v. het tweede kwartaal van vorig jaar als het eerste kwartaal van dit jaar. Ook de vraagprijs per m2 is met 2,7% gestegen t.o.v. een kwartaal eerder.

Transacties

MVA-makelaars verkochten in het tweede kwartaal 1.970 woningen. Dit is een stijging van 32% t.o.v. een kwartaal eerder en een daling van 8% t.o.v. een jaar eerder. De mediane transactieprijs bedraagt € 615.000, dit is 9,8% meer dan een jaar eerder en 7,6% meer dan een kwartaal eerder. Ook in de hoofdstad heeft de lichte daling van het eerste kwartaal dus niet doorgezet.

De gemiddelde transactieprijs per m2 is vergeleken met het tweede eerste kwartaal met 5% gestegen naar € 7.961. Vergelijken we dit kwartaal met het tweede kwartaal van 2021, dan zien we een prijsstijging van 12,4%.

Boven de vraagprijs

Er werd in Amsterdam gemiddeld 12,8% meer betaald voor een woning dan de vraagprijs. Van het totaal aantal verkochte woningen werd 87% boven de vraagprijs verkocht, dat is 7% meer dan het landelijk gemiddelde.

Ander krachtenveld

Jerry Wijnen, voorzitter MVA: “Het toenemende aanbod zou voor potentiële kopers de kans op een woning moeten vergroten. We zien op dit moment alleen een ander krachtenveld ontstaan dat voor veel woningzoekenden een rol kan gaan spelen: hypotheekrente, energieprijzen, inflatie etc. De voorgenomen plannen van minister de Jonge en de onzekerheid die deze met zich meebrengen zetten de rem op de investeringen die zo hard nodig zijn. Het einde van onze woningcrisis is daarom nog lang niet in zicht.”

De eerder deze week verschenen Woningmarkt monitor van ABN AMRO laat dezelfde zorgen zien. De bank verwacht een daling van het aantal woningtransacties van 17,5%, onder meer vanwege de verder verwachte stijging van de hypotheekrente.