Laagste aantal verkopen aan investeerders sinds 2013

689
huurprijs

Investeerders op de woningmarkt hebben in de eerste helft van dit jaar veel minder woningen opgekocht dan in voorgaande jaren. Investeerders kochten tussen januari en juli 10.384 woningen, het laagste aantal sinds 2013.

In de tweede helft van 2020 kochten ze nog meer dan 40.000 woningen en in de eerste helft van 2020 nog bijna 20.000.

Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster. Die forse daling volgt op de invoering van een hogere overdrachtsbelasting voor investeerders op 1 januari.  Net voor de invoering van die maatregel hebben investeerders snel nog even veel huizen gekocht, blijkt uit de cijfers van het Kadaster. Daarna is het ingezakt.

Lees ook: Recordaantal transacties in eerste maand na afschaffen overdrachtsbelasting.

Invloed investeerders

Afgezet tegen het totaal aantal woningverkopen is de invloed van investeerders ook gedaald. In de eerste helft van dit jaar was nog maar 7,4% van alle woningtransacties een aankoop door investeerders. In de tweede helft van 2020, net voor de invoering van de hogere overdrachtsbelasting, was hun aandeel nog 20,9% en in de eerste helft van 2020 was dat 14%.

Van alle woningen in Nederland is nu 8,6% in bezit van investeerders. Lokaal valt dat percentage een stuk hoger uit. In Amsterdam gaat het bijvoorbeeld om 21% en in Den Haag om 19%.

Opkoopbescherming per 1 januari

Dankzij een nieuwe wet kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2022 investeerders weren van de woningmarkt door opkoopbescherming in te voeren. De gemeente mag dan per wijk bepalen dat een woning alleen nog gekocht mag worden door iemand die er werkelijk gaat wonen. Veel grotere steden zijn van plan die zogeheten opkoopbescherming in te voeren, sommige als het kan meteen voor de hele stad. Het Kadaster verwacht dat door de combinatie van de al ingevoerde hogere overdrachtsbelasting en die opkoopbescherming het aantal aankopen door investeerders laag zal blijven.

“Wellicht zullen investeerders eind dit jaar nog wel veel woningen kopen om de invoering van die opkoopbescherming voor te zijn”, zegt Paul de Vries, woningmarktexpert van het Kadaster. “Maar ik verwacht wel dat het daarna rustiger zal worden. Er is dan toch wel heel veel beleid om aankopen door investeerders te ontmoedigen.”

‘Vrije sector de dupe’

Vastgoed Belang, een vereniging van particuliere verhuurders, vindt de maatregelen tegen investeerders een slechte ontwikkeling en wijst erop dat de vrijehuursector hierdoor in het nauw komt. “Het lijkt sympathiek, maar je vergeet zo volledig die belangrijke groep die op de vrijehuursector is aangewezen”, zegt directeur Laurens van de Noort. “Nederland heeft al de kleinste vrije sector van Europa. Middeninkomens, starters, singles, iedereen die in de stad een plek wil vinden en niet kan of wil kopen is de dupe hiervan.”

Het Kadaster ziet personen en bedrijven die drie woningen of meer bezitten als investeerders. Mensen en bedrijven die twee woningen bezitten worden niet meegeteld, want dat is een diffuse groep, aldus het Kadaster.

Het gaat daarbij ook om bijvoorbeeld ouders die voor hun kind een woning hebben gekocht, mensen die een tweede (vakantie)woning hebben of die twee appartementen boven elkaar aan het samenvoegen zijn tot één woning.