verduurzaming gezondheid

Een woning met energielabel C is bij verkoop gemiddeld 7,9% meer waard dan een vergelijkbare woning met een G-label. Dat blijkt uit onderzoek van Brainbay, het databureau van NVM, dat de relatie tussen energielabel, woningwaarde en verkoopbaarheid heeft onderzocht.

Wat onder meer opvalt is dat de totale woningvoorraad gemiddeld een hoger energielabel heeft dan in 2015, en dat inmiddels 25% van de verkochte woningen over een A-label beschikt.

Tekst gaat door onder tabel

woningwaarde

Als de verkopen van 2022 worden afgezet tegen de labelverdeling in de huidige koopwoningvoorraad, blijken de verkopen een aardige afspiegeling van de gehele voorraad.

Elke labelsprong leidt tot hogere woningwaarde

Slechte labels blijven verkoopbaar, maar het energielabel heeft grote invloed op de waarde. Uit een eerdere studie van de universiteiten van Tilburg en Maastricht uit 2021 bleek al dat een ‘rood’ energielabel (G of F) steeds minder opbrengt bij verkoop.  De studie van Brainbay bevestigt dit niet alleen, maar laat ook zien dat elke labelsprong leidt tot een hogere woningwaarde. Een woning met label C brengt gemiddeld 7,9% meer op dan een vergelijkbare  woning met een G-label. Met de huidige gemiddelde woningprijs gaat het dan al snel om ruim € 30.000.

Lees ook: ‘een derde huishoudens gaat investeren in verduurzaming’

Tekst gaat verder onder tabel

woningwaarde

‘Aantoonbare investering’

Deze indirecte baten komen bovenop de besparing op de energiekosten. Ter indicatie: met een verbetering van label G naar C gaat het gemiddeld gasverbruik omlaag van 1.365 naar 1.070 m3. Een besparing van 21%. “Het is goed nieuws dat verduurzaming van woningen niet alleen een besparing op de energielasten oplevert, maar nu ook aantoonbaar een investering in de waarde van woningen is”, zegt Fonger Ypma, CEO van Brainbay, in een persbericht. “Bovendien levert een beter energielabel bij steeds meer hypotheekverstrekkers een rentekorting op, met lagere maandlasten tot gevolg.”

Regionale verschillen

Binnen Nederland zijn grote verschillen te zien per regio en per woningkenmerk. Zo blijkt uit de studie van Brainbay dat in Enschede het effect van een hoger label groter is dan het landelijk gemiddelde, en nog meer dan in bijvoorbeeld Amsterdam. Dit geeft een indicatie dat de waarde van het energielabel wordt benadrukt bij een ruimere markt, waar meer te kiezen valt.

Tekst gaat verder onder grafiek

De gemeten toename in ‘groene meerwaarde’ van duurzame woningen valt goed samen met  toegenomen interesse van kopers voor verduuzaming. Uit een enquête onder NVM-makelaars blijkt dat in de afgelopen drie jaar substantieel meer potentiële kopers vragen naar mogelijke verduurzamingsmaatregelen, de kosten hiervan, en naar specifieke maatregelen als zonnepanelen en isolatie.