Op 1 januari 2021 stonden 187.000 woningen leeg, dat is 2,4% van alle woningen en bijna evenveel als het jaar daarvoor. Dit blijkt uit de Landelijke Monitor Leegstand van het CBS.

Langdurige leegstand komt vooral voor bij kantoren. Daarvan stond 74% een jaar eerder ook al leeg. Voor woningen geldt het omgekeerde. Het merendeel van de woningen was pas per 1 januari 2021 leegstaand. Dit zijn bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen die recent waren opgeleverd maar op 1 januari nog niet bewoond waren.

Hoogste leegstand in zeer sterk stedelijke gebieden

In zeer sterk verstedelijkte gebieden, met 2.500 of meer adressen per vierkante kilometer, stond 3,4% van de woningen begin 2021 leeg. In de minste verstedelijkte gebieden, minder dan 500 adressen per vierkante kilometer, was de woningleegstand 2,2%. Zowel in de zeer sterk als in de minst verstedelijkte gebieden stonden vele woningen een jaar eerder ook al leeg, respectievelijk 37 en 44% van de woningen.

Hoogste woningleegstand in Laren en Loppersum

In de gemeente Laren en Loppersum stond 5,9% van de woningen administratief leeg op 1 januari 2021. Ook vorig jaar stonden in Laren in verhouding de meeste woningen leeg. Daarop volgen de Groningse gemeenten Appingedam en Delfzijl, en het Waddeneiland Vlieland met een woningleegstand van meer dan 5%.

Bij ongeveer een kwart van de gemeenten was het percentage leegstaande woningen hoger dan 2,4%, het landelijk gemiddelde. In de 15 gemeenten met de hoogste leegstand lag het aandeel leegstaande woningen tussen 4 en 6%. Onder deze gemeenten zijn ook Maastricht, Amsterdam en Rotterdam. In de twee Gelderse gemeenten Duiven en Westervoort was de woningleegstand het laagst.

Lees verder onder de grafiek


Minder transacties bestaande koopwoningen in oktober

Het CBS en het Kadaster publiceerden vorige week ook de cijfers over oktober. In die maand zijn er 16.191 woningtransacties geregistreerd. Dat is bijna 27% minder dan een jaar geleden.

In de eerste tien maanden van dit jaar wisselden 189.480 woningen van eigenaar, dat is bijna 1% minder dan in dezelfde periode van 2020.

Prijs koopwoningen in oktober 18,3% hoger

Koopwoningen waren in oktober 18,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee ligt de prijsstijging voor het eerst sinds eind vorig jaar niet hoger dan de maand ervoor. In september noteerde het CBS een stijging van 18,5%.