Vastgoed Actueel Levensduur woning

​Hoeveel jaar gaat een Nederlandse woning eigenlijk mee? Business Insider belde met enkele experts en daaruit blijkt dat we eigenlijk geen flauw idee hebben van de levensduur van een huis.

Hoeveel jaar gaat een Nederlandse woning eigenlijk mee? Business Insider belde met enkele experts en daaruit blijkt dat we eigenlijk geen flauw idee hebben van de levensduur van een huis.

“De gemiddelde Vinexwijk wordt gebouwd zonder houdbaarheidsdatum”, zegt lector duurzame renovatie Haico van Nunen van de Hogeschool Rotterdam in een studie. “Het kan verbazen, maar of een nieuw huis 50, 75, 100 jaar of veel langer moet meekunnen, wordt niet vastgelegd.”

‘Na 120 jaar functionaliteit bekijken’

Toch wil Van Nunen wel iets zeggen over de gemiddelde levensduur van een huis. Een huis kan minimaal 120 jaar mee, schat hij in. “Dat is echt een moment om te kijken of het nog de moeite waard is om een gebouw te behouden.” Dat heeft dan vaak niet eens te maken met de bouwkundige staat, maar meer met de functionaliteit. “Als je normaal onderhoud hebt gedaan, blijven de stenen wel staan.” De vraag na ruim een eeuw is of een huis nog functioneel is, en of het bewoners voldoende biedt.

Levensduur van een huis 55 tot 500 jaar

Van Nunen baseert zich op een onderzoek uit 2008 onder bouwers, corporaties, beleggers en aannemers. Die gaven toen een hele ruime range voor de mogelijke levensduur van een huis. “Een huis kan tussen de 55 jaar en 500 jaar mee, kregen we toen terug van experts.” De extreem korte en lange leeftijden heeft Van Nunen uit de onderzoeken gehaald. Daarmee kwam hij op een gemiddelde levensduur van 120 jaar. Deze periode heeft hij ook gebruikt in zijn proefschrift.

De zeer gewilde jarendertigwoningen koersen stilletjes af op een leeftijd van 100 jaar. Moeten kopers van die huizen zich zorgen maken of zo’n huis in trek blijft? Van Nunen: “Die huizen kunnen gerust nog een tijd mee. Die zijn vaak gebouwd aan de rand van de stad, denk aan Tuinwijk in Utrecht. De plek is dus prima en de huizen zijn met aandacht voor detail gebouwd.” Veel huizen uit 1900-1920 hebben een grondige makeover nodig, stelt hij. “Dat geldt ook voor de kleinere woningen uit de jaren 50.”

‘Huis kan 300 jaar mee’

Hoogleraar Housing Systems Peter Boelhouwer van de TU Delft denkt dat Nederlandse huizen van nu prima 300 jaar meekunnen. Hij stelt wel wat voorwaarden voor de levensduur van een huis. Zo moeten woningen op een goede plek staan, de mogelijkheden bieden om de indeling te veranderen, een goede fundering hebben en goed onderhouden worden. “Zeg maar dat je minimaal een procent van de aankoopsom per jaar aan onderhoud besteedt.” Ook Van Nunen hamert op goed onderhoud. Zorg dat je om de 15 jaar de nodige dingen doet, soms klein, soms groot. Denk aan kozijnen, dak en tussendoor nog het schilderwerk.

‘Nederland sloopt te veel huizen’

Volgens Professor André Thomsen is een levensduur van 300 jaar niet genoeg. Een Nederlands huis zou 400 jaar mee moeten kunnen om iedere Nederlander een huis te bieden, stelde hij in zijn afscheidsrede aan de TU Delft in 2006. In zijn visie sloopt Nederland te veel huizen en gebeurt er te weinig aan nieuwbouw en renovatie.

8,5 miljoen woningen in 2045

Lector duurzame renovatie Haico van Nunen is voorstander van een zo lang mogelijke levensduur van huizen. Op basis van statistische voorspellingen hebben we over 27 jaar 8,5 miljoen woningen nodig. Dat komt door de nog groeiende bevolking en doordat huishoudens kleiner worden.

‘Hele woningvoorraad keihard nodig’

Aangezien de huidige woningvoorraad ongeveer 7,7 miljoen huizen telt, moeten er bijna 1 miljoen huizen bij. We bouwen jaarlijks ongeveer 40.000 huizen, netto na sloop. Dat betekent dat de hele woningvoorraad keihard nodig is. Een extra argument voor behoud van bestaande huizen is voor Van Nunen de duurzaamheid. “Wij zijn nu heel druk met de discussie over beperking van CO2-uitstoot bij het verwarmen en de energievoorziening van huizen. Juist de bouw van huizen heeft ook een enorme impact”, stelt hij.

Draagvlak essentieel bij energietransitie

De huidige woningen functioneel bruikbaar houden met alle milieueisen die er zijn, is een enorme opgave, denkt Boelhouwer. Halvering van de CO2-uitstoot is een enorme klus. “Je stelt extra eisen aan huizen. Huizen met dunne muren, enkel glas en matige isolatie helemaal optimaliseren, kost klauwen met geld.”

De huizenexpert van de TU Delft geeft aan dat de overheid bij de energietransitie goed moet kijken naar draagvlak: anders zouden burgers weleens in opstand kunnen komen, als de overheid renovatie verplicht stelt.

Bron: Business Insider