42b4a0e8271ee2645b5693a2f7ab9424_L

Makelaars krijgen net als aanbieders van andere diensten en producten te maken met een  aanpassing van Europese regels waardoor consumenten extra bedenktijd krijgen. De bedenktijd is vanaf vrijdag 13 juni van zeven werkdagen naar twee weken gegaan voor diensten die online of  telefonisch zijn aangekocht. De bedenktijd voor aankopen aan de deur gaat van acht dagen naar eveneens twee weken. Voor verkoop op straat is de bedenktijd nieuw.

 


Makelaars krijgen net als aanbieders van andere diensten en producten te maken met een  aanpassing van Europese regels waardoor consumenten extra bedenktijd krijgen. De bedenktijd is vanaf vrijdag 13 juni van zeven werkdagen naar twee weken gegaan voor diensten die online of  telefonisch zijn aangekocht. De bedenktijd voor aankopen aan de deur gaat van acht dagen naar eveneens twee weken. Voor verkoop op straat is de bedenktijd nieuw.

Volgens de Autoriteit Consument & Markt en de NVM kunnen potentiële klanten van makelaars, die bijvoorbeeld een taxatie willen laten uitvoeren of een verkoopopdracht willen plaatsen, ook aanspraak maken op deze extra bedenktijd. Maar alleen als de overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte is gesloten. Bijvoorbeeld als de makelaar bij de klant thuis tot die afspraak is gekomen. Voor klanten die op het kantoor van de makelaar besluiten een dienst af te nemen blijft alles bij het oude.

Huisverkoop

De nieuwe regels zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de verkoper en de koper van het huis (sowieso niet als beiden consumenten zijn, maar ook niet als de verkoper een handelaar is). De regels zijn wel van toepassing op de overeenkomst tussen een consument en een makelaar over de dienstverlening van de makelaar rond de aankoop of verkoop van een huis. Als de overeenkomst tussen een consument en een makelaar op afstand of buiten de verkoopruimte tot stand komt, gelden dus onder andere de regels met betrekking tot de bedenktijd.

De Autoriteit Consument en Markt ziet erop toe dat Nederlandse bedrijven zich aan de nieuwe regels houden. Bij verkoop buiten verkoopruimte gelden de nieuwe regels alleen als het gaat om een product of dienst van meer dan 50 euro.

Extra info van de NVM

Wat houden deze nieuwe regels concreet in? Wordt een opdracht tot dienstverlening ondertekend buiten het kantoor van de makelaar (bijvoorbeeld thuis bij de consument, of wordt de opdracht elektronisch (bijvoorbeeld per e-mail) aangegaan, dan heeft de consument 14 dagen bedenktijd en daarmee het recht om de opdracht binnen veertien dagen na ondertekening te herroepen.

Let op! Informeert u de consument niet over deze nieuwe regels, dan kan de bedenktijd oplopen tot – maximaal – een jaar. Dit betekent dat u kosten die u in de tussentijd hebt gemaakt, mogelijk niet in rekening kunt brengen!

Alleen als de consument de makelaar uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt om alvast met de werkzaamheden aan te vangen, kan – onder omstandigheden – van de bedenktijd worden afgezien.

Consumenten die een opdracht tot dienstverlening tekenen bij het NVM-lid op kantoor, zullen verplicht geïnformeerd moeten worden over de nieuwe  consumentenregels, maar voor hen geldt de herroepingstermijn (bedenktijd) van veertien dagen niet.

In alle gevallen heeft u volgens de nieuwe regelgeving een informatieplicht over deze consumentenregels richting uw opdrachtgever.

De Autoriteit Consument & Markt geeft aan dat de informatieplicht over de  consumentenregels voor een ondernemer betrekking heeft op het volgende: de voornaamste kenmerken van een product of dienst; de naam van de ondernemer; het bezoekadres van de ondernemer. Alleen een postadres is niet genoeg. Is er sprake van een tussenpersoon? Dan moet ook zijn bezoekadres vermeld staan de contactgegevens van de ondernemer; de totale prijs van het product of de diensten; de manier van betalen, leveren of uitvoering; hoe snel de ondernemer levert of de dienst verleent hoe de ondernemer met klachten omgaat; wat de ondernemer doet als het product of de dienst niet goed is.

Nog meer info over de verlenging van de bedenktijd voor consumenten op Acm.nl