entrepreneur-593357_960_720

Starters met een flexibel inkomen moeten meer mogelijkheden krijgen om een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) af te sluiten. Minister Ollongren (BZK) wil daarvoor nog dit jaar een proef starten.

Starters met een flexibel inkomen krijgen meer mogelijkheden om een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) af te sluiten. Dat schrijft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een brief aan de Tweede Kamer over de uitkomsten van het reguliere beraad binnen het Platform Hypotheken.

Het inkomen van bijvoorbeeld zzp’ers moet minder zwaar gaan meetellen bij het verkrijgen van een hypotheek. Zzp’ers en freelancers moeten nu nog bewijs overleggen van een stabiel inkomen om een hypotheek met NHG te kunnen krijgen. Maar straks kunnen zij hun kredietwaardigheid ook aantonen met behulp van een zogenoemde Arbeidsmarktscan. Die geeft zicht op hun loopbaanperspectief en de toekomstige ontwikkeling van hun inkomen. Dit najaar begint een proef waar meerdere kredietverstrekkers aan meewerken.

Verantwoorde hypotheekverstrekking blijft doel

Een verantwoorde hypotheekverstrekking blijft het doel. Om overkreditering te voorkomen is het van belang dat de hypotheekverstrekker bij de bepaling van de leenruimte voldoende zicht heeft op de bestendigheid van het inkomen. Doorgaans wordt dan gekeken naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar. Voor flexwerkers en mensen die net in loondienst zijn en nog geen intentieverklaring hebben, kan dit een knelpunt zijn. Voor uitzendwerkers biedt de enkele jaren gelden ontwikkelde Perspectiefverklaring soelaas. Het aantal kredietverstrekkers dat hiermee werkt is toegenomen.

Experiment met Arbeidsmarktscan

De Arbeidsmarktscan van Hypotheekshop, die zicht geeft op carrièreperspectieven en de verwachte bestendigheid van het inkomen, is beschikbaar voor alle flexwerkers, maar wordt minder vaak aangeboden. Binnen het Platform is afgesproken dat de NHG dit najaar een experiment begint waarbij ook de Arbeidsmarktscan wordt geaccepteerd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er voor alle mensen met een flexibel inkomen een nieuwe maatstaf komt waarvan ook ZZP’ers en freelancers profiteren.

Studieschuld niet meer verzwijgen

Tegelijk moeten geldverstrekkers makkelijker kunnen achterhalen of iemand een studieschuld heeft. Er wordt gewerkt aan maatregelen die het moeilijker moeten maken om bij de aanvraag van een hypotheek een nog lopende studieschuld te verzwijgen. Het moet voor kredietverleners eenvoudiger worden om na te gaan of de informatie die een klant opgeeft ook klopt. In de praktijk blijkt volgens de minister dat studieleningen niet altijd worden meegenomen.

In het Platform Hypotheken werken Rijk, kredietverstrekkers, toezichthouder AFM, consumentenorganisaties en brancheorganisaties samen om maatwerk bij hypotheekverstrekking te bevorderen en knelpunten op de hypotheekmarkt aan te pakken.

Bron: Ministerie BZK