bouweninhetgroen

Voldoende natuur in en rond woningen en buurten moet verplicht worden in elk nieuwbouwproject. De opstellers van het Manifest Bouwen voor Natuur willen dat een nieuw kabinet dit vastlegt in de Omgevingswet.

Bij elk nieuwbouwproject zou oog voor natuur vanzelfsprekend moeten zijn, vinden de ondertekenaars van het manifest. Voor mensen, dieren en planten kan in hetzelfde project ruimte zijn. Initiatiefnemers zijn milieuorganisatie Natuur & Milieu, NL Greenlabel en Vogelbescherming Nederland. Diverse partijen zoals banken, architecten en bouwbedrijven hebben het document ondertekend.

Natuur in en rond de woning

Natuur in de woning, rondom de woning en in de buurt zijn de drie bouwstenen in het manifest. In de woning kan het gaan om verblijfsruimte voor diersoorten die afhankelijk zijn van bebouwing, zoals de gierzwaluw, huismus en diverse vleermuizen. Rondom de woning kan de eigenaar daken, goten en gevels zo aanpassen dat diersoorten hiervan profiteren of regenwater makkelijker opgevangen wordt. In de buurt moeten voldoende parken en perkjes zijn en verbindingsroutes voor dieren.

Gelijk speelveld

Daar is vaak al aandacht voor in nieuwbouwprojecten, maar dat is op vrijwillige basis. Het onderdeel ‘natuur’ zit nu niet in aanbestedingseisen en is daarmee afhankelijk van initiatieven van partijen in de bouwketen. Dat werkt in het nadeel van bedrijven die wel aandacht hebben voor natuur en ecologie, aldus de ondertekenaars van het manifest. En moet een gelijk speelveld komen zo vinden de partijen, waaronder bouwbedrijven als BAM, Heijmans en Ballast Nedam. “Het kan makkelijk. Maar we zien dat niet alle partijen dit doen. En alleen op schaalniveau heeft het impact”, aldus directeur Onno Dwars van Ballast Nedam Development.

Omgevingswet

De beste oplossing is daarom dat de overheid de natuureisen in de wet vastlegt, aldus de opstellers van het manifest. De Omgevingswet biedt daarvoor mogelijkheden: de wetgever kan de eisen opnemen in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Verplichte normen zorgen voor een versnelling van ‘natuurinclusief’ bouwen. “Bij een verplichting gaat iedereen het toepassen. Net als de isolatienorm, die een woning energiezuinig maakt. Vastleggen van de eisen geeft bouwers de garantie dat de markt hierom blijft vragen”, aldus Rob van Tilburg van Natuur & Milieu.