oversluitingen en verhogingen

Het aantal oversluitingen en verhogingen van hypotheken is in het vierde kwartaal van 2020 toegenomen ten opzichte van het derde kwartaal.

Ook relatief gezien was er een stijging in oversluitingen en verhogingen ten opzichte van de categorieën starters en doorstromers. Redenen hiervoor zijn de almaar dalende hypotheekrente en verbouwingen van de woning. Het creëren van meer ruimte door een aanbouw of een extra kamer was daarbij vaak het doel.

Fiscale voordelen oversluitingen en verhogingen

Dat concludeert de Hypotheekshop uit cijfers die het vandaag publiceerde. De laatste jaren besteden huizenbezitters de opgenomen overwaarde vaker aan andere dingen dan de eigen woning. Veel woningeigenaren willen hun kinderen op weg helpen op de woningmarkt  met een schenking. Andere veel voorkomende bestedingen zijn het gedeeltelijk financieren van de aankoop van een beleggingspand of het aanvullen van het (pensioen)inkomen. Net als de aankoop van bijvoorbeeld een camper, vallen deze bestedingen fiscaal gezien in box 3. Renteaftrek is dan niet mogelijk. Een deel van de hypotheek kan overigens ook naar box 3 verhuizen als niet de hele opbrengst wordt gebruikt om de nieuwe hypotheek te verlagen.

Ontwikkelingen op de woningmarkt hebben invloed op de keuze die consumenten maken voor een hypotheekproduct. De voorkeur voor bepaalde hypotheekvoorwaarden verandert daarom in de tijd.

Verschuivingen in hypotheekvoorwaarden ten opzichte van het derde kwartaal 2020, op basis van de adviessoftware van De Hypotheekshop-adviseurs. Bron: De Hypotheekshop

Impact wijzigingen leennormen per 1 januari 2021

Jaarlijks wijzigen de NHG en het Nibud per 1 januari hun leennormen. Met name door de jaarlijkse verhoging van de NHG-grens is elk jaar in januari weer een stijging van het percentage hypotheken met NHG te zien. Dit jaar was de impact van de wijzigingen per 1 januari groter door de aangekondigde vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor woningkopers tot 35 jaar. Hierdoor stelden veel starters en jonge doorstromers hun aankoop uit, terwijl beleggers – die in het nieuwe jaar 8% overdrachtsbelasting gaan betalen – juist en masse in beweging kwamen.

Boetevrij aflossen uit eigen middelen

Door de snelle stijging van de huizenprijzen valt de verkoopopbrengst van een woning regelmatig hoger uit dan vooraf werd ingeschat. Hierdoor zijn mensen eerder geneigd uit eigen middelen af te lossen, denken analisten van De Hypotheekshop. Daarnaast kan over het algemeen maar een deel van de verwachte opbrengst worden overbrugd (circa 85% tot 90%).

Tot slot werken veel geldverstrekkers niet mee aan het vrijgeven van het opgebouwde spaarsaldo van een (bank)spaarhypotheek vóór passeren van de nieuwe woning. Per jaar mag een percentage van de oorspronkelijke hoofdsom van de hypotheek zonder rentevergoeding (‘boete’) worden afgelost. Afhankelijk van de geldverstrekker is dit meestal 10% of 15%. Met de voorwaarde dat de aflossing afkomstig moet zijn uit eigen middelen voorkomen geldverstrekkers dat mensen hun hypotheek zonder vergoeding kunnen oversluiten naar een andere aanbieder.