Woningbouwimpuls
Ruim 44.000 woningen komen er bij door een bijdrage uit de derde ronde Woningbouwimpuls.

Het kabinet wil de uitstoot van stikstof bij bouw- of sloopwerkzaamheden niet meer laten meewegen bij het verlenen van vergunningen voor bouwprojecten bij natuurgebieden. De uitstoot van die activiteiten is namelijk maar tijdelijk, zo redeneert landbouwminister Carola Schouten.

De stikstof die vrijkomt door het gebruik van bijvoorbeeld gebouwde autowegen of huizen, blijft wel van belang voor vergunningen.

Miljard euro extra tussen 2021 en 2030

Het kabinet trekt tussen 2021 en 2030 een miljard euro extra uit om de bouw uit het slop te trekken. Een half miljard van het geld gaat naar schonere vrachtwagens en machines, zodat de bouw en sloop minder stikstof uitstoten, meldt Schouten aan de Tweede Kamer.

De andere helft van het bedrag blijft nog even op de plank liggen. Dit kan voor de bouw of andere stikstofmaatregelen worden ingezet.

Geld voor schonere bouw

Bovenop het aangekondigde bedrag komt dus geld voor een schonere bouw. Dat is voor het kabinet belangrijk, omdat het gebrek aan woningen een van de meest prangende politieke dossiers is. De uitstoot van woningbouw is bovendien slechts tijdelijk. Voor groene energieprojecten geldt zelfs dat de aanleg ervan dan wel vervuilend is, maar het project zelf juist bijdraagt aan bijvoorbeeld de energietransitie, als het er eenmaal staat.

Woningtekort nog groter dan gedacht

Bouwend Nederland: bouwprojecten uit het vergunningenmoeras

Bouwend Nederland is blij dat bepaalde regels rond de vergunningaanvragen voor stikstofuitstoot zijn versoepeld. Tegelijkertijd zijn veel infrastructuurprojecten met het door Carola Schouten gepresenteerde wetsvoorstel nog altijd onzeker. Dat schrijft brancheorganisatie Bouwend Nederland in een reactie op de plannen van Schouten.

Volgens Bouwend Nederland betekent de wijziging dat projecten voor het bouwen van woningen uit een “vergunningenmoeras” worden getrokken. Doordat deze projecten niet meer hoeven te voldoen aan de strengste stikstofeisen, kunnen ze gemakkelijker doorgang vinden.