transformatiewoningen
Containerwoningen in Groningen. Gemeenten krijgen het eerste deel van de subsidie voor de bouw van zulke flexwoningen binnenkort uitgekeerd.

Woonminister Hugo de Jonge wil dat er jaarlijks onder meer 15.000 transformatiewoningen en 15.000 flexwoningen bijkomen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Maar wat levert transformatie op? ABN Amro en Cushman & Wakefield deden onderzoek.


Ook in dit artikel:

  • Rapport ABN Amro: 8% van de 1 miljoen te bouwen woningen kan worden gerealiseerd door transformatie

  • Onderzoek Cushman & Wakefield: Minimaal 11.500 woningen te realiseren uit leegstaande kantoren


Budget voor transformatiewoningen met € 22 omhoog

Met de maatregelen wil het kabinet het tempo van de woningbouw flink opschroeven. Om aan de nieuwe doelstellingen voor het aantal transformatie- en flexwoningen te voldoen, trekt de minister miljoenen uit. Zo wordt ten eerste het budget voor transformatiewoningen – woningen die ontstaan door het ombouwen van kantoren, scholen en winkels — met € 22 miljoen verhoogd tot € 80 miljoen.

€ 100 miljoen voor flexwoningen

Ten tweede wordt voor ‘kansrijke opties’ om flexwoningen te bouwen, € 100 miljoen uitgetrokken. Verder wil de minister prestatieafspraken maken met gemeenten. Ook wordt een taskforce ingesteld ‘om de totstandkoming van een flexibele schil van verschillende tijdelijke huisvestingsvormen een flinke impuls te geven.’

Volgens de minister zijn transformatie- en flexwoningen ‘de beste manieren om snel extra woonruimte toe te voegen’. Deze kunnen worden ingezet voor de huisvesting van starters, studenten, statushouders, Oekraïense ontheemden, dak- en thuisloze mensen en jongeren die het huis uit willen gaan.


ABN Amro: leefbaarheid binnensteden wint bij transformatie winkels

Uit een rapport van ABN Amro blijkt dat 8% van de 1 miljoen woningen die De Jonge tot 2030 wil bouwen, kan worden gerealiseerd door transformatie van winkels en bovenliggende ruimten. Bovendien, schrijft de bank, lost transformatie niet alleen leegstand op, maar kan het er ook voor zorgen dat dorps- en stadcentra aantrekkelijk worden om te wonen, te werken, te winkelen en te recreëren.


Artikel gaat verder onder de afbeelding

 

Opsporen van geschikte locaties

De ‘Taskforce versnelling tijdelijke huisvesting’ heeft een aparte uitvoeringsorganisatie. Die ondersteunt gemeenten, provincies, woningcorporaties en bouwbedrijven met het opsporen van kansrijke locaties of gebouwen. De uitvoeringsorganisatie van de taskforce bestaat uit externe deskundigen. Zij werken samen met het Rijksvastgoedbedrijf, het Expertteam Woningbouw van RVO, de VNG en Aedes. Voor de werkzaamheden heeft de taskforce tot eind volgend jaar een budget van € 12 miljoen.

Doel van 900.000 woningen haalbaar

Tot slot blijkt op basis van de eerste biedingen van de provincies dat de benodigde 900.000 woningen tot en met 2030 gebouwd kunnen worden. Op 1 juni hebben alle provincies aan de minister laten weten wat hun bijdrage is voor de nationale woningbouwopgave.

Een aantal provincies heeft zelfs de ambitie om extra te bouwen ten opzichte van de woningbehoefte in hun provincie. Na toetsing in de regio maakt Rijksoverheid op 1 oktober 2022 definitieve afspraken met de provincies.


Minimaal 11.500 woningen te realiseren uit leegstaande kantoren

Leegstaande kantoren of kantoren die de komende periode naar verwachting leeg komen te staan, leveren potentieel 11.500 woningen op voor de woningmarkt. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedonderneming Cushman & Wakefield naar transformatiewoningen. Het gaat hierbij om 665.000 vierkante meter aan kantooroppervlakte, die direct geschikt is om om te bouwen naar woningen.

In totaal is ongeveer 2,1 miljoen vierkanter meter kantoor overbodig in Nederland. Niet ieder kantoor leent zich voor directe transformatie, maar voor een deel kan een gebiedsgerichte aanpak een oplossing zijn. Het aantal van 11.500 woningen kan dus nog  oplopen. De provincies net buiten de Randstad lijken de meeste potentie te bevatten voor deze vorm van verbouwing.

Met de analyse wil Cushman & Wakefield inzichtelijk maken waar in Nederland ruimte is binnen de bestaande bebouwde omgeving om woningen te realiseren.

Lees ook: Doel van 10.000 flexibele woningen in 2022 onhaalbaar