corporaties vrije sector

Verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningbeleggers leidt mogelijk tot hogere huurprijzen en minder (betaalbare) huurwoningen. Dat concludeert vastgoedadviesbureau Capital Value na onderzoek. Ook Aedes en makelaarsorganisatie VBO maken zich zorgen over een slechtere financiële positie voor corporaties.

Voorraad huurwoningen neemt af

Het kabinet presenteert vandaag op Prinsjesdag deze belastingstijging voor beleggers. Die maatregel leidt volgens Capital Value tot minder huurwoningen, omdat beleggers meer woningen aan particulieren zullen verkopen. Daarmee neemt de totale voorraad huurwoningen nog verder af. Voor 2020 tot 2024 voorspelt het vastgoedadviesbureau dat beleggers circa 55.000 woningen gaan verkopen.

Lees verder onder Tweet

Financiële haalbaarheid nieuwbouwprojecten

Daarnaast komt de financiële haalbaarheid van nieuwbouw van sociale en middeldure huurwoningen onder zwaardere druk te staan door een hogere overdrachtsbelasting. Immers: de beleggers in deze projecten berekenen de belastingverhoging door in hun investering. Volgens Capital Value gaat de belastingmaatregel woningcorporaties en pensioenfondsen miljarden euro’s kosten. Volgens directeur Marijn Snijders van Capital Value zullen corporaties en pensioenfondsen hun woningvoorraad lager waarderen op de balans.

Bijbouwen betaalbare woningen

Snijders pleit juist voor meer investeringsvermogen voor vastgoedinvesteerders. “Marktpartijen en overheid moeten juist inzetten op het zoveel mogelijk bijbouwen van betaalbare en kwalitatief goede woningen. Alleen meer aanbod leidt tot minder prijsstijgingen van huur- en koopwoningen.”

“Corporaties ontzien”

========================================
KADER

Aedes: “nieuw kabinet moet volgende stap zetten”

Aedes-voorzitter Martin van Rijn is blij met het akkoord tussen VNG, Aedes en minister Ollongren om de woningbouw van woningcorporaties op korte termijn te versnellen. Volgens hem moet een nieuw kabinet een volgende stap zetten om het structurele woningtekort aan te pakken. “Er wachten bijvoorbeeld nog veel te veel mensen op een betaalbare huurwoning”, zo liet Van Rijn weten.

Lees verder onder afbeelding

Martin van Rijn, voorzitter Aedes (foto Aedes)

VNG, Aedes en minister Ollongren ondertekenden gisteren een akkoord om de nieuwbouw van 150.000 sociale huurwoningen te versnellen. Dat gebeurt onder meer door het instellen van een taskforce die knelpunten en belemmeringen wegneemt. De bouw van deze woningen start in de komende twee jaar. Het doel is om de nieuwbouwproductie naar 25.000 woningen per jaar op te schroeven. Verder stimuleren corporaties de bouw van middenhuurwoningen in regio’s waar daar behoefte aan is.

Korting verhuurdersheffing

Daarnaast krijgen woningcorporaties korting op de verhuurdersheffing voor de bouw van betaalbare huurwoningen. Daarvoor stelt het kabinet 2,7 miljard euro beschikbaar. Ook heeft Aedes vermindering van deze heffing aangevraagd voor sloop, transformatie en verduurzaming van dit soort woningen. Verder zijn de komende twee jaar 10.000 nog te bouwen tijdelijke flexibele woningen vrijgesteld van deze belasting voor verhuurders.

Structurele oplossing

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG en Aedes erkennen dat corporaties op langere termijn onvoldoende middelen hebben voor hun opgaven. Van Rijn: “Een volgend kabinet moet daarvoor een structurele oplossing vinden. Anders kunnen corporaties niet blijven zorgen voor voldoende betaalbare duurzame huurwoningen.”