transformatie van kantoren

In 2020 zijn er 10.200 woningen bijgekomen door transformatie van kantoren, winkels en andere niet-woningen. Dit is een daling ten opzichte van voorgaande jaren, blijkt uit cijfers van het CBS.

In 2018 en 2019 kwamen er steeds meer dan 12.000 woningen bij door transformaties. Er zijn vooral minder woningen in voormalige kantoorpanden gecreëerd. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het lagere aantal woningtransformaties in 2020 komt niet alleen doordat er minder panden zijn verbouwd. De panden die zijn verbouwd, leverden gemiddeld ook minder woningen op. In 2019 leverden formaties gemiddeld 4,7 woningen per pand op; in 2020 zijn dat er 4,1. Bij de meeste transformaties wordt slechts een deel van het pand omgebouwd. Woningtransformaties leveren vooral kleine woningen voor alleenstaanden op.

Rabobank: miljoen vierkante meter leegstaande winkelruimte te transformeren

De 10.200 nieuwe woningen die door transformatie van bestaande gebouwen zijn ontstaan, vormen 11 procent van alle woningen die in 2020 aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. Nieuwbouw blijft nog altijd de belangrijkste factor voor groei van de woningvoorraad. In 2020 waren dat bijna 70.000 woningen.

Lees verder onder de grafiek

Minder woningtransformaties in voormalige kantoorpanden

Het aantal woningen door transformatie van kantoren nam sterk af: meer dan 21.000 minder ten opzichte van 2019. Dat komt niet alleen door een afname in het aantal getransformeerde kantoorpanden (-10 procent), maar vooral doordat er per kantoorpand gemiddeld minder woningen zijn opgeleverd (8 in plaats van 12). Het aandeel woningtransformaties waarbij de hoofdfunctie van het pand voorheen kantoor was, daalde daarmee van 46 procent in 2019 naar 35 procent in 2020. Daarmee leverden getransformeerde kantoren wel nog steeds de grootste bijdrage aan het aantal woningtransformaties.

De transformatie van panden met voorheen een maatschappelijke functie zoals gezondheidszorg, onderwijs, sport of bijeenkomst leverde meer op dan in 2019. Dat kwam vooral omdat er per pand meer woningen werden opgeleverd, het aantal getransformeerde panden met een maatschappelijke functie lag juist lager dan in 2019.

Deeltransformaties komen vaker voor

Ook is in beeld gebracht welk percentage van het pand wordt getransformeerd. In veel gevallen heeft een deel van het pand al een woonfunctie: zoals woonboerderijen waarvan de aangebouwde stal tot woonruimte wordt verbouwd, of flatgebouwen waarbij de garages of winkels op de begane grond worden omgezet. Bij slechts een derde werd in 2020 (bijna) het gehele gebouw getransformeerd (meer dan 75 procent van het gebruiksoppervlak van het pand). In meer dan de helft van de gevallen werd minder dan 50 procent van het pandoppervlak verbouwd tot woonruimte.

Lees verder onder de grafiek

Minder transformaties in Rotterdam en Amsterdam

In 2019 werden in Rotterdam en Amsterdam de meeste woningen uit transformaties opgeleverd. Vorig jaar was het aantal gecreëerde woningen uit hergebruik van bestaande panden in deze steden beduidend minder.  In Nieuwegein en Maastricht nam het aantal woningtransformaties juist toe.

Lees ook: Bestaande steden bieden ruimte voor nóg eens 200.000 woningen