nieuwbouwwoningen
In 2021 kwamen er nieuwe woningen bij door nieuwbouw en uit transformatie van bijvoorbeeld kantoren naar woningen. - Foto: Canva

In 2021 zijn minder nieuwbouwwoningen opgeleverd vergeleken met de jaren 2019 en 2020. Het gaat om 68.600 nieuwe huizen. De meeste nieuwe woningen (ruim 13.000) zijn opgeleverd in de provincie Zuid-Holland.

Het aantal nieuwe woningen was dus lager dan in 2019 (69.300) en 2020 (69.000), maar hoger dan in de periode tussen 2012 en 2018. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen.

Acht miljoen huizen

In Nederland stonden op 1 januari van dit jaar in totaal ruim 8 miljoen woningen. Dat zijn er ruim 77.000 meer dan een jaar eerder. Naast de nieuwbouwwoningen zijn daarbij ook de huizen uit transformaties meegeteld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kantoorpanden die zijn omgebouwd tot appartementen. Ook door splitsing van woningen, samenvoeging of sloop verandert de hoeveelheid woningen.

Lees verder onder de grafiek

nieuwbouwwoningen

Tussen 2000 en 2009 zijn er elk jaar gemiddeld 1% meer nieuwe woningen bijgekomen. Dat zijn zo’n 76.000 huizen per jaar. In 2014 was er sprake van een dieptepunt. In dat jaar zijn er niet meer dan 45.000 woningen (0,6%) opgeleverd. In de jaren erna groeide het aantal woningen tot ruim 70.000 in 2019. In 2020 en 2021 daalde dit aantal weer iets.

Dat er vorig jaar iets minder nieuwbouw is opgeleverd, is in lijn met het iets lagere aantal vergunningen dat sinds 2018 is afgegeven. Dat is een indicatie voor het aantal woningen dat er daarna bijkomt, zegt het CBS. De gemiddelde doorlooptijd vanaf vergunningverlening is circa twee jaar.

Krapte in de bouwsector

Volgens hoofdeconooom Pieter Hein van Mulligen van het CBS is de oorzaak van het lagere aantal vergunningen moeilijk te bepalen. “Er is al jaren krapte in de bouwsector en dat kan ervoor zorgen dat er steeds minder vergunningen worden aangevraagd. Zonder bouwpersoneel kan je tenslotte geen huis bouwen. Ook de stikstofcrisis kan een invloed hebben”, zegt hij tegen Nu.nl. “Misschien is dat versterkt door het tekort aan bouwmaterialen als gevolg van de coronacrisis, maar ik verwacht niet dat dat zoveel impact heeft gehad.”

Lees verder onder de grafiek

nieuwbouwwoningen per prov

Zuid-Holland telt meeste nieuwbouwwoningen

De meeste nieuwe woningen (in absolute getallen) kwamen er vorig jaar bij in de provincie Zuid-Holland: 13.300. In Noord-Holland gaat het om 12.800 nieuwe huizen. Noord-Brabant heeft er vorig jaar 11.800 huizen bijgebouwd. In Flevoland gaat het om 3.000 nieuwe woningen. De woningvoorraad groeide door nieuwbouw in die provincie relatief het sterkst, namelijk met 1,7%. Gemiddeld bedroeg de groei in alle provincies 0,9%.

Amsterdam bouwt meeste nieuwe huizen

Als het gaat om gemeenten, is Amsterdam koploper in nieuwbouw. Daar zijn 4.675 woningen gebouwd, een stijging van 1%. In Amsterdam staan nu bijna 457.000 woningen. dat is 5,7% van de Nederlandse woningvoorraad. Ook in de gemeenten Utrecht en Almere kwamen er veel nieuwbouwwoningen bij: respectievelijk 2.621 en 1.446.