nieuwe middenhuurregels
Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. - Foto: Rijksoverheid/Martijn Beekman

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) presenteert in maart een nationale Woon- en Bouwagenda. Daarin staan in zes programma’s met doelen voor de woningmarkt. De overheid wil hiermee de regie op de woningmarkt terug, zo geeft de minister aan.

De focus ligt de komende jaren op in hoog tempo woningen bouwen en een eerlijkere verdeling van woonruimte. Jaarlijks moeten er 100.000 woningen bijkomen. Daarbij is er ook aandacht voor de kwaliteit van wonen. Huizen moeten passen bij de woonwensen van mensen en betaalbaar zijn, schrijft minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Woon- en bouwagenda

De Nationale Woon- en Bouwagenda bestaat uit zes programma’s:

  • Woningbouw: vorig jaar was er een tekort van 279.000 woningen en dat loopt op, aldus de minister. Daarom wil het ministerie meer sturen richting gemeenten en provincies om op die manier de woningbouw te versnellen. Er is speciaal aandacht voor woningen voor starters, senioren en middeninkomens.
  • Een thuis voor iedereen: met dit programma moet er passende woonruimte komen voor kwetsbare groepen zoals arbeidsmigranten, mensen met een medische indicatie en statushouders.
  • Betaalbaar wonen: tweede derde van de 100.000 woningen die er jaarlijks bijkomen, moeten in de categorie ‘betaalbaar’ vallen. Daarnaast wil de overheid onder meer de positie van kopers verbeteren ten opzichte van investeerders.

‘in de afgelopen jaren is de rol van de overheid te klein geweest’

  • Verduurzaming gebouwde omgeving: onder meer warmtenetten aanleggen en meer subsidie voor duurzame maatregelen voor woningeigenaren.
  • Leefbaarheid en veiligheid: de rijksoverheid wil zelf meer sturen in wijken die minder leefbaar dreigen te worden door problemen met armoede, criminaliteit en veiligheid. In die wijken hangt wonen daarom samen met zorg voor voorzieningen, activiteiten voor jongeren, werkbegeleiding, aanpak van criminaliteit.
  • Wonen en ouderen: het aantal 75-plussers stijgt en daar wil de minister passende woningen voor realiseren. Nieuwe woonvormen zijn nodig, ook om doorstroming op de rest van de woningmarkt te bevorderen.

Beschermend optreden

Met de agenda neemt de overheid de regie terug op de woningmarkt, schrijft De Jonge in zijn Kamerbrief. In de afgelopen jaren is de rol van de overheid te klein geweest. Er werd geloofd dat de markt zelf met oplossingen zou komen. Omdat er een enorme schaarste is, is het urgent geworden dat de overheid beschermend optreedt, aldus de minister.

Vertrouwen in koopproces

Woensdag 16 februari hebben minister De Jonge met de woningmarktpartijen NVM, VBO, Vastgoedpro en Vereniging Eigen Huis het verbeterplan ‘Vertrouwen in het koopproces’ ondertekend. Naar aanleiding van de vermeende toestanden op de oververhitte woningmarkt heeft toenmalig minister Ollongren beloofd met de sector te gaan werken aan meer transparantie en integriteit in de markt. Het verbeterplan moet meer helderheid en duidelijkheid bieden.

Onderdeel van het plan is dat makelaars kandidaat-kopers en verkopers inzicht geven in het verloop van het biedingsproces via een biedlogboek. Eerlijk Bieden, een partij die een digitaal logboek op de markt heeft gebracht, zegt dat inmiddels 2000 biedingen op deze manier zijn verlopen. In totaal zijn 300 woningen onder het Eerlijk Bieden-keurmerk verkocht.