Vergroting van het aantal woningen is de enige structurele oplossing voor het woningtekort, zei minister Stientje van Veldhoven in een debat met de Tweede Kamer op 19 februari. De minister liet weten partijen te zullen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Als het niet anders kan zal zij ‘wettelijke bevoegdheden’ inzetten.

Diverse Kamerleden gaven aan dat er niet snel genoeg gebouwd wordt, zoals Daniël Koerhuis van de VVD: “Neem als Rijk de regie en geef bouwers de ruimte. Zet gemeenten die te weinig bouwen meer onder druk.”
Voldoende bouwlocaties is “topprioriteit nummer één” om meer woningen te kunnen bouwen, betoogde Erik Ronnes (CDA). Van Veldhoven reageerde: “Er is geen gebrek aan locaties, maar ze zijn “niet allemaal even hard”. Het Rijk helpt gemeenten bij het ‘lostrekken van grote locaties’, aldus de minister.

Binnenstedelijk en buitenstedelijk

Roelof Bisschop (SGP) denkt dat er niet alleen binnenstedelijk, maar ook buitenstedelijk moet worden gebouwd. Maar geen landbouwgebied opofferen voor woningen, waarschuwde Carla Dik-Faber (ChristenUnie). Het is en-en, zegt de minister. “De woningbouwopgave is zo groot dat binnenstedelijk én buitenstedelijk moet worden gebouwd.”

Versnellingsteams in actie

Van Veldhoven noemde in haar brief aan de Kamer ook ‘versnellingsteams’. “Zij gaan er met alle betrokken partijen, waaronder vastgoedontwikkelaars en grondeigenaren, op toezien dat de bouwvoornemens gerealiseerd worden. Hierbij volgen we de goede voorbeelden van de ontwikkeling van locaties in steden als Alkmaar, Ede en Zwolle.”
In regio’s met de grootste woonschaarste moet de plancapaciteit omhoog naar 130% van de woningbehoefte, waarvoor ten eerste provincies en gemeenten aan de lat staan, liet de minister eerder in een brief weten.

Woningen op Vliegveld Valkenburg

Eind januari dreigde het kabinet de gemeente Katwijk een ‘aanwijzing’ te geven, door een deadline van twee weken te stellen voor groen licht voor de bouw van 5.000 woningen op voormalig vliegveld Valkenburg. Daarop werden de gemeente en de provincie Zuid-Holland het snel eens over de aanvang van dit project.

Grote woonwijk bij Almere

Tijdens het debat op 19 februari kwamen het CDA en D66 met het plan om een grote woonwijk met 25.000 woningen te bouwen bij Almere. Daar moet dan ook een snelle metroverbinding met Amsterdam komen.

De Kamer stemt op 3 maart over alle ingediende moties.