3a93e06a79b58e8e24434c313eb7a045_L

In een rapport over de Nederlandse hypotheekmarkt voorspelt kreditebeoordelaar dat de wanbetalingen op hypotheekleningen in Nederland dit jaar waarschijnlijk beperkt blijven. Zolang de werkloosheid en de rente niet sterk stijgen, zullen de betalingsproblemen slechts licht toenemen. Daardoor blijft het aantal wanbetalingen lager dan in andere Europese landen.

In een rapport over de Nederlandse hypotheekmarkt voorspelt kreditebeoordelaar dat de wanbetalingen op hypotheekleningen in Nederland dit jaar waarschijnlijk beperkt blijven. Zolang de werkloosheid en de rente niet sterk stijgen, zullen de betalingsproblemen slechts licht toenemen. Daardoor blijft het aantal wanbetalingen lager dan in andere Europese landen.

Moody’s onderscheidt wel verschillende risicogroepen. Zo is de kans op betalingsproblemen uiteraard het grootst bij hypotheken die veel hoger zijn dan de executiewaarde van het betreffende huis. Daarnaast is de kans op wanbetalingen groter bij zelfstandigen, bij hoge leningen en bij leningen die meer dan vijf keer zo hoog zijn als het inkomen van de lener.

Echtscheidingen

Echtscheidingen blijven de belangrijkste oorzaak van betalingsproblemen voor huizenbezitters. Werkloosheid speelt echter een steeds grotere rol, stelt Moody’s. De kredietbeoordelaar wees er verder op dat vooral in Flevoland, Groningen en Limburg veel huizenbezitters moeilijk aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Daar komen wanbetalingen anderhalf keer vaker voor dan in de grootste steden van de Randstad. Volgens Moody’s is de positie van starters op de huizenmarkt in Nederland verbeterd door de strengere regels die afgelopen tijd op de hypotheekmarkt zijn doorgevoerd.