beste geldverstrekker 2020

In het jaarlijkse onderzoek van de Nationale Hypotheekbond komt Munt Hypotheken als beste geldverstrekker 2020 uit de bus. Florius neemt net als vorig jaar de tweede plek in, a.s.r. stoomt op naar de derde plaats.

Voor het onderzoek vroeg de Nationale Hypotheekbond eind november – in samenwerking met onderzoeksbureau MWM2 – 6.000 adviseurs per email een digitale vragenlijst in te vullen. Hierin konden zij de geldverstrekkers beoordelen op diverse tevredenheidsaspecten zoals beheer, het faciliteren van nazorg, klachtafhandeling, rente- en aflosmogelijkheden, innovatie in producten, dienstverlening en duidelijkheid in communicatie.

Verbeterpunten: kortere doorlooptijden en bereikbaarheid

Behalve naar hun waardering, vroeg de Nationale Hypotheekbond de onafhankelijke adviseurs ook naar aspecten waarop geldverstrekkers verbetering kunnen laten zien. Belangrijkste aspecten zijn kortere doorlooptijden van de dossiers, de bereikbaarheid en de mogelijkheden voor maatwerk. Op het gebied van nazorg zien de respondenten vooral ruimte voor een betere informatievoorziening vanuit de geldverstrekkers. Zij willen een breder inzicht in de klantportefeuilles en actiever op de hoogte worden gehouden van recente wijzigingen bij klanten. Voor beide aspecten kwam een online portal als oplossing naar voren.

Ruime meerderheid optimistisch over 2021

Over het algemeen zijn de adviseurs optimistisch over de toekomst. Een ruime meerderheid verwacht dat de omzet uit hypotheekadvies in 2021 stijgt of ten minste gelijk blijft. Slechts 15 tot 20% van de respondenten verwacht dat de omzet uit oversluitingen en woningaankoop voor het komende jaar zal dalen.

Daar staat tegenover dat 60 tot 70% van de adviseurs een omzetstijging verwacht uit adviezen gerelateerd aan verbouwen en verduurzamen. Een meerderheid van de deelnemende adviseurs neemt verduurzaming mee in het hypotheekadvies. Toch geeft 30% nog steeds aan dit ‘soms’ te doen en 9% ‘meestal niet of nooit’.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

Sterke toename oversluiters en verbouwhypotheken; hypotheekrente blijft dalen

Munt Hypotheken voor de vierde keer in vijf jaar de beste

Het is de vierde keer in vijf jaar tijd dat Munt Hypotheken als beste uit de bus komt in het onderzoek van de Nationale Hypotheekbond. De Haagse geldverstrekker wordt door de intermediairs die de vragenlijst hebben ingevuld vooral gewaardeerd om het aanvraag- en acceptatieproces, hun mogelijkheden op het gebied van rente en aflossen en vanwege hun duidelijke communicatie.

Ellen Hensbergen, directeur Munt Hypotheken tegenover InFinance: “Het was voor iedereen een heel apart jaar. Uit het niets moest iedereen afgelopen maart vanuit huis werken. Dat wij ondanks die ontwikkeling volgens deze groep adviseurs niet op kwaliteit hebben ingeboet, vind ik heel mooi nieuws. Het is een dikke pluim voor Munt, maar vooral voor de mensen die keihard werken om de adviseur waar nodig te ondersteunen.”

Lees ook: Grote opmars prijsvechters op de hypotheekmarkt