Vastgoed Actueel onderzoek

De eerste editie van het Nationaal Makelaars Onderzoek is een feit. Dit landelijke onderzoek is geïnitieerd door SOO Media en MakelMail en geeft inzicht in ontwikkelingen, trends, innovaties en (online) marketingstrategieën binnen de makelaardij. 70 makelaars deden mee. Een van de conclusies: makelaars wíllen wel vernieuwingen doorvoeren, maar komen daar te weinig aan toe.

De eerste editie van het Nationaal Makelaars Onderzoek is een feit. Dit landelijke onderzoek is geïnitieerd door SOO Media en MakelMail en geeft inzicht in ontwikkelingen, trends, innovaties en (online) marketingstrategieën binnen de makelaardij. 70 makelaars deden mee. Een van de conclusies: makelaars wíllen wel vernieuwingen doorvoeren, maar komen daar te weinig aan toe.

De deelnemende makelaars, afkomstig uit alle windstreken, werden blootgesteld aan 29 (deel) vragen. De focus: hoe tevreden is de Nederlandse makelaar over zijn huidige bedrijfsstrategie, (product) innovatie en (online) marketingactiviteiten en wat zijn de wensen en plannen voor de toekomst? Zo’n 70 procent van alle respondenten blijkt al langer dan tien jaar werkzaam te zijn binnen het huidige makelaarskantoor – honkvaste types dus. Hoewel we kunnen stellen dat makelaars best tevreden zijn over hun werkplek en -gebied, zijn ze toe aan vernieuwing. Een ruime meerderheid van de respondenten (62 procent) geeft aan komend jaar zeker aan de slag te willen met het vernieuwen van het huidige businessmodel.

 

Ambassadeurs

Nog een opvallende uitkomst: de ouderwetse mond-tot-mondreclame lijkt volgens makelaars nog altijd de effectiefste vorm om in contact te komen met nieuwe klanten. De consument hecht dus veel waarde aan een positief advies van vrienden, familie of bekenden. Uiteraard zoemt Het Nationaal Makelaarsonderzoek hier verder op in, want dergelijke waardevolle ‘ambassadeurs’ krijgt de makelaar niet cadeau. Zo werd gekeken naar de marketingmix. Hoe klaren de respondenten – waarvan 81 procent directeur/eigenaar van een makelaarskantoor is – deze verkoopklus? Online marketing voert de boventoon. Negen van de tien makelaars maken gebruik van een website en diverse sociale media om onder de aandacht te komen bij (potentiële) klanten. Ook wordt er veelvuldig online geadverteerd via kanalen als Facebook Ads en Google Adwords (71 procent van de respondenten). Met respectievelijk 39 procent en 24 procent verliezen offline advertenties in huis-aan-huisbladen en advertenties in geprinte media het ruimschoots van de online marketingkanalen. Toch ziet het Nationaal Makelaars Onderzoek nog een grote kans die veel makelaars nu laten liggen. Waar negen van de tien makelaars aangeven dat mond-tot-mondreclame door tevreden ambassadeurs dé manier is om in contact te komen met (potentiële) klanten, geeft slechts een derde van de respondenten aan veelvuldig contact te houden met klanten ná een transactie. Hier valt voor makelaars dus enorme winst te behalen.

 

De urgentie om te vernieuwen

Anno 2018 staat de toegevoegde waarde van de makelaar ter discussie. Na jaren van crisis, talloze onder water staande woningen en een aanbod aan koopwoningen dat de vraag ruimschoots overschreed, is het tij definitief gekeerd. Woningen worden als ‘warme broodjes’ verkocht en de gemiddelde koopsom ligt ruimschoots boven het gemiddelde aankoopbedrag dat men neertelde vóór de crisis. Menig woningverkoper overweegt om de woning, zonder tussenkomst van een makelaar, te verkopen via zijn sociale netwerk. Uiteraard wordt deze tendens ook door makelaars gesignaleerd en houdt het de gemoederen bezig op menig makelaarskantoor Het Nationaal Makelaars Onderzoek vroeg makelaars hoe toekomstbestendig hun makelaarskantoor volgens hen is. Daarbij geven vier van de tien makelaars aan hier hard mee aan de bak te moeten of er zelfs ’s nachts wakker van te liggen. De vraag met welke drie doelstellingen ze het liefst morgen aan de slag zouden gaan werd volmondig (64 procent) beantwoord met “optimaliseren op het gebied van sales en marketing”. Op de voet gevolgd door “het innoveren van producten en diensten”.

Duidelijke strategie

Ook het uitzetten van een duidelijke strategie voor de ontwikkeling van het makelaarskantoor krijgt een plek in de top 3 van doelstellingen waar de makelaar het liefst morgen aan begint. Kijken we naar de iets langere termijn, dan zien we dat ruim 60 procent van de makelaars binnen een jaar zijn huidige businessmodel nieuw leven wil inblazen. Zo’n 50 procent van de respondenten geeft aan de huidige internettechnologie te willen omarmen om vernieuwing te bewerkstelligen. Hierbij kan men denken aan het gebruik van chatbots of bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het online inplannen van (bezichtigings) afspraken. Makelaar zijn is hard werken. In het Nationaal Makelaars Onderzoek geeft een derde van de ondervraagden aan op zoek te zijn naar een betere balans tussen werk en privé. En dat is niet verwonderlijk: zeven van de tien makelaars zijn ’s avonds tot laat én in het weekend bereikbaar om klanten te woord te staan. Bovendien is ruim 80% te benaderen via WhatsApp en zet een ruime meerderheid diverse social-mediakanalen in om meerdere keren per week iets te posten over de bedrijfsactiviteiten. Een derde van de makelaars weet de vinger op de zere plek te leggen: door te onderzoeken welke technologische ontwikkelingen actueel zijn en deze toe te passen bij het vernieuwen en verbete ren van het productieproces kan de nodige (tijd) winst worden behaald.

Denken in doelgroepen

De makelaardij zit niet stil. Waar men het tien jaar geleden nog moest hebben van raampresentatie en huis-aan-huisbladen, zijn de mogelijkheden voor (social) advertising tegenwoordig zo veel groter. Met één post op social media heb je als makelaar een enorm bereik. Toch laat de makelaar ook kansen liggen. Waar al eerder werd belicht dat negen van de tien makelaars zeggen via mond-tot-mondreclame in contact te komen met nieuwe klanten, kunnen we stellen dat de consument een persoonlijke benadering bijzonder waardeert. Een belangrijk aspect hierbij is segmenteren: onderscheid maken in doelgroepen als koper, verkoper en nieuwbouw. Van de ondervraagden zegt 45 procent zijn relaties niet te segmenteren; nog eens 34 procent geeft aan wél te segmenteren maar hier vervolgens weinig tot niets mee te doen. Hier liggen kansen voor de makelaar: communicatie toepassen op specifieke doelgroepen kan de conversie een boost geven.

Volledig rapport met alle facts en figures