Nederlanders hechten in hun buurt aan groen, rust en behulpzame buren. Maar ze zitten niet te wachten op maatregelen van bovenaf die de gezondheid of sociale cohesie bevorderen. Buurtapp’s en gemeenschappelijke moestuinen worden niet erg gewaardeerd.

Een gelukkig en gezond leven laat zich niet opleggen, zo blijkt weer uit onderzoek van MarketResponse naar gezondheid en geluk in de woonwijk. Mensen maken hun eigen keuzes, bewust dan wel onbewust. De ruimtelijke inrichting van wijk, buurt en woning kan hier uiteraard wel aan bijdragen.

Woongeluk

Reden voor het onderzoek is dat gezondheid en geluk steeds belangrijker worden gevonden bij de keuze voor een nieuwe woonomgeving. Het is dus nuttig om bij het creëren van nieuwe wijken rekening te houden met waar toekomstige bewoners zich gelukkig bij voelen. Er gaat overigens al veel goed, want Nederlanders waarderen hun huidige woongeluk en gezondheid met een 7,9.

Nederlanders geven woonomgeving ruime voldoende
© MarketResponse

De grote uitdaging van deze tijd is nu om manieren te bedenken waarop we in de sterk verdichte steden en wijken toch kunnen zorgen voor een basis van groen, stilte en beweegvriendelijkheid, aldus de onderzoekers. Verduurzaming en aanpassing aan klimaatverandering kunnen goede versnellers zijn van groenere, stillere en gezonde wijken.

Groen

Wat voor bijna alle mensen bijdraagt aan een fijne buurt is groen, een omgeving die uitnodigt om te wandelen of fietsen, en een schone en stille woonomgeving. Maar gek genoeg vinden bewoners zaken die de duurzaamheid bevorderen juist minder belangrijk: autovrije zones, voorzieningen voor deelmobiliteit, maatregelen die lopen en elektrisch vervoer stimuleren, ze scoren allemaal erg laag op de wensenlijst. Met als enige uitzondering daarop de opvang van regenwater.

Een zelfde tegenstelling zien we bij het contact met buurtbewoners. Nederlanders waarderen behulpzame buren enorm, en ze willen ook graag goede voorzieningen in hun buurt. Maar ze hebben géén behoefte aan actieve sturing met buurtactiviteiten, een buurtbudget of een buurtapp.

groen, wandelen, fietsen
© MarketResponse

Zes leefstijlen

MarketResponse ontwikkelde in 2000 een model (het Brand Strategy Research-leefstijlmodel) om grip te krijgen op leefstijlen van bewoners. Ze onderscheiden er zes: actief, rustig, comfortabel, exclusief, gezellig en eigenzinnig. Kennis van leefstijlen helpt bij het verklaren en dus beïnvloeden van gedrag van mensen, is de gedachte. Zo zou de inrichting van buurten afgestemd kunnen worden op wensen van toekomstige inwoners.

Lees ook: Verdichting van steden levert meer op dan woningen in de wei

Bij gezonde voeding en bewegen zien we bijvoorbeeld dat de comfortabele en rustige bewoners naar verhouding minder belang hechten aan oplossingen op dit gebied, terwijl de actieve en eigenzinnige bewoners hier veel meer waarde aan hechten. Als het gaat om ontspannen en duurzaam wonen springen juist de gezellige en eigenzinnige bewoners eruit. Zij hechten bijvoorbeeld bovengemiddeld veel waarde aan een wijk waarin duurzaamheid prioriteit heeft en waar groene wandelroutes te vinden zijn.